29. 06. 2010 - Výsledky jednání řádné Valné hromady akcionářů a dozorčí rady Českých aerolinií

Praha, 28. června 2010

Řádná Valná hromada akcionářů Českých aerolinií, která se konala 28. června 2010 v sídle společnosti, schválila Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 a také řádnou účetní závěrku za rok 2009 sestavenou podle účetních předpisů České republiky. Výroční zpráva společnosti spolu s výsledky hospodaření firmy za rok 2009 je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Českých aerolinií. V souladu se Stanovami společnosti Valná hromada rovněž schválila převod ztráty společnosti za rok 2009, zjištěné podle účetních předpisů platných v České republice, na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Těší mne, že bilanci hospodaření v podobě ztráty minulých let mohu již po několika málo měsících působení v Českých aeroliniích vyvážit pozitivními vyhlídkami. Firma nyní pracuje na plné obrátky, podařilo se nám propracovat a rozběhnout kvalitní a velice komplexní restrukturalizační plán. Jeho cílem je společnost stabilizovat z dlouhodobého hlediska, první výsledky jsou ale viditelné již nyní. Kromě celé řady opatření různého rozsahu, od optimalizace fungování sítě až po provýnosové projekty, pokračujeme úspěšně v restrikci nákladů,“ komentoval výsledky hospodaření předseda představenstva a prezident Českých aerolinií Miroslav Dvořák a doplnil: „Všechno nasvědčuje tomu, že současnou ztrátu se nám do konce roku podaří výrazně snížit, aktuální modely předpokládají její výši na úrovni 600 milionů korun. To by představovalo více jak šestinásobné zlepšení. Jsem si vědom toho, že jde o velmi ambiciózní cíl, ale pracujeme tvrdě na tom, aby se nám jej podařilo naplnit.

Dalším z bodů jednání Valné hromady bylo schválení kroků, které formálně umožní vyčlenění Technického úseku do samostatné dceřiné společnosti. To je zcela v souladu s již dříve avizovaným záměrem společnosti. V této souvislosti dnes také ze své funkce člena představenstva odstoupil viceprezident pro pozemní provoz Peter Jusko, učinil tak v průběhu konání Dozorčí rady, která zasedla po ukončení valné hromady akcionářů. Ve své výkonné funkci viceprezidenta bude Peter Jusko působit do úspěšného dokončení projektu vyčlenění Technického úseku do samostatné dceřiné společnosti. Peter Jusko se poté bude v Českých aeroliniích nadále věnovat své primární profesi, kterou je kapitán letounu Airbus A320.

Novým členem představenstva zvolila Dozorčí rada s účinností od 28. června 2010 Miloše Kvapila, který je zároveň ředitelem Výcviku posádek letadel Českých aerolinií.

 


Hana Hejsková
Ředitelka Komunikace
Tisková mluvčí Českých aerolinií

 

Příloha – profesní životopis Miloše Kvapila

Miloš Kvapil (73) působí v Českých aeroliniích od roku 1972. Nejprve zastával funkci 2. pilota letounu IL – 14, později přešel na pozici velitele letounu IL-14 a JAK 40. V průběhu své pilotní kariéry absolvoval několik přeškolovacích výcviků na různé typy letadel a v roce 1989 se stal i leteckým instruktorem.

V letech 1992 – 1994 působil jako viceprezident letového provozu Českých aerolinií. Od roku 1997 zastává funkci vedoucího, později ředitele útvaru Výcviku posádek letadel společnosti. Pod jeho vedením se podařilo výcvikovému středisku dosáhnout evropské úrovně, a to zejména díky realizaci několika projektů, jakými bylo například zavedení evropských předpisů JAR a EU do výcviku Českých aerolinií, nebo implementaci výcviku Crew Ressource Management, na jejímž základě se zvýšila kvalita letového a palubního personálu společnosti.

Létání se věnuje od roku 1953 a do dnešního dne nalétal kolem 17 000 hodin na celkem 35 typech letadel. Kvalifikaci obchodního pilota a instruktora si udržuje i v současnosti.