28. 11. 2013 - Nejtišší dopravce na Letišti Václava Havla v roce 2013

Praha, 28. 11. 2013

Sedmý ročník soutěže o NEJTIŠŠÍHO DOPRAVCE na Letišti Václava Havla Praha má své vítěze. V kategorii proudových letadel se podařilo obhájit titul z roku 2010 společnosti AEROFLOT Russian Airlines, v kategorii vrtulových letadel létaly nejtišeji stroje Českých aerolinií. Tradiční ceny v podobě skleněných vlaštovek dnes vítězům předali zástupci obou organizátorů - místostarosta Městské části Praha 6 René Pekárek a výkonný ředitel Letiště Praha, a. s., pro Rozvoj a právu majetku Jiří Kraus. Slavnostní vyhlášení obohatili svým hudebním vystoupením žáci ze Základní umělecké školy Stodůlky.

Soutěž zaměřená na budování pozitivního vztahu k okolí letiště nazvaná NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE byla již po sedmé vyhlášená Letištěm Praha ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Hlavní myšlenkou klání je motivace leteckých společností k vstřícnému přístupu k životnímu prostředí a přímému okolí letiště. Soutěž probíhala v nejintenzivnějším leteckém období, tedy od poloviny května do října mezi leteckými dopravci, kteří na pražské letiště létají nejčastěji. K vyhodnocování soutěže sloužil monitorovací systém ANOMS8, který kontinuálně měří hluk z leteckého provozu. Stejně jako v loňském roce se i letos do hodnocení zahrnul monitoring vedlejší vzletové a přistávací dráhy 12/30, která byla s ohledem na realizaci generální opravy využívána více než ve standardním období.

Ředitel letiště a předseda představenstva Jiří Pos při této příležitosti uvedl: „Blahopřeji vítězům a děkuji za jejich zodpovědný přístupu k životnímu prostředí, neboť naším cílem je nejen prosperita letiště, ale i snaha aby naše okolí bylo příjemným místem pro život. Snižování hluku zde hraje klíčovou roli. Jsem rád, že tato soutěž přináší své ovoce a že nám v tomto úsilí pomáhají i letecké společnosti.“

Smyslem soutěže Nejtišší dopravce bylo také letos především zlepšit kvalitu života a bydlení občanů Prahy 6 v okolí letiště. Jsem ráda, že letecké společnosti, byly díky této soutěži už sedmým rokem motivovány k používání nových tišších letadel. Oceňujeme ty dopravce, kteří respektují hygienické limity a zároveň se snaží také svým provozem být ohleduplní k občanům, kteří v okolí letiště žijí. Jde o soutěž, prostřednictvím které oceňujeme letecké společností za snahu o snížení hluku z letadel a za modernizace jejich vzdušné flotily,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

Velmi si vážíme tohoto prestižního ocenění, které jsme získali díky naší moderní flotile. V současnosti provozujeme kolem 140 letadel, jejichž průměrný věk je 5 let a která splňují nejenom náročné požadavky moderního letectví, ale jsou i ohleduplná k životnímu prostředí.  Toto ocenění potvrzuje naši strategii, že investice do moderní flotily se vyplácí.“ prohlásil Vladimír Ivchenko, regionální ředitel AEROFLOTU pro východní Evropu.

Vítězství v kategorii turbovrtulových a druhé místo v proudových letadlech je pro České aerolinie historicky nejlepším umístěním v soutěži Nejtišší dopravce. Tato pozice nás těší o to více, že uspět v silné konkurenci a pod přísnými podmínkami není lehké. České aerolinie za poslední rok zásadně proměnily flotilu turbovrtulových letadel. Společnost snížila počet krátkých ATR 42 a doplnila dlouhé ATR 72. V meziročním srovnání navýšila celkový počet používaných turbovrtulových letounů v průměru o dva stroje. Současně s tím České aerolinie zavedly nové postupy pro pozemní provoz, které vedou nejen k úsporám paliva, ale jak dokazuje aktuální ocenění také ke snížení hlukové zátěže a celkově menším dopadům na životní prostředí. Ocenění nás zavazuje pokračovat v nastoupené cestě a ve spolupráci s Letištěm Praha hledat další možnosti provozních postupů šetrnějších k okolí,“ řekl Martin Štolba, výkonný ředitel Českých aerolinií pro Provoz.

Podrobná pravidla soutěže NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE 2013, konečné pořadí soutěžících leteckých společností i jednotlivé průběžné měsíční výsledky jsou zveřejněny na internetových stránkách letiště  www.prg.aero v sekci Vztahy s okolím.

 

Eva Krejčí
ředitelka Komunikace a tisková mluvčí Letiště Praha
tel.: +420 220 116 788
e-mail: eva.krejci@prg.aero