27. 06. 2012 - České aerolinie v roce 2011: finanční závazky za letadla objednaná v minulosti a vysoké ceny pohonných hmot zatížily hospodářské výsledky společnosti

Praha 27. června 2012

Druhý rok tříletého restrukturalizačního plánu Českých aerolinií byl zejména ve znamení pokračující reorganizace společnosti, proměny modelu dopravní sítě a nákladové optimalizace. Společnost vloni zatížily závazky finančního leasingu za letadla objednaná v minulosti a výrazný růst nákladů na pohonné hmoty. V loňském roce České aerolinie převedly do Českého aeroholdingu dceřiné společnosti Czech Airlines Handling, CSA Services a HOLIDAYS Czech Airlines. Finanční prostředky, které České aerolinie za tyto transakce získaly, použily na úhradu splátek letadel. Vloni tak do budoucího majetku investovaly téměř miliardu korun. Finanční rok 2011 pak České aerolinie ukončily celkovou ztrátou 241 milionů korun.

Na hospodářských výsledcích Českých aerolinií za loňský rok se podepsala druhá část probíhající restrukturalizace společnosti. České aerolinie pokračovaly v optimalizaci jak personální oblasti, tak i obchodní a dopravní sítě, a tomu odpovídaly postupné změny ve struktuře flotily. „Personální náklady se Českým aeroliniím podařilo vloni meziročně snížit téměř o třetinu, velikostí flotily se společnost vrací k adekvátnímu stavu, který odpovídá dopravní síti a tržnímu potenciálu malého lokálního trhu. V loňských hospodářských výsledcích se ještě bohužel nestihly naplno projevit strukturální změny dopravní sítě, a to ani ve výnosové, ani nákladové stránce,“ vysvětluje Philippe Moreels, předseda představenstva a prezident Českých aerolinií a dodává: „Negativně se na hospodářských výsledcích podepsaly finanční závazky za letadla objednaná v minulosti. Jenom v loňském roce České aerolinie musely investovat do nových letounů téměř miliardu korun, které získaly prodejem majetku.

Záporný vliv na loňské hospodaření společnosti měl výrazný růst cen leteckých pohonných hmot. I přes téměř pětinový plánovaný pokles pohybů letadel v loňském roce České aerolinie zaznamenaly bezmála 40% meziroční růst nákladů na palivo. „Stejná tendence se ukazuje i za první čtyři měsíce letošního roku. I když se na výnosové straně již začínají projevovat některé další pozitivní efekty postupné proměny dopravní a obchodní sítě, růst nákladů na palivo je alespoň za první čtyři měsíce letošního roku dokázal téměř eliminovat. České aerolinie se tak v závěrečném třetím roce restrukturalizace ještě více zaměří na snižování zejména fixních nákladů, ale také posílí některé moderní provýnosové projekty,“ uzavírá Philippe Moreels.

Vybrané finanční ukazatele Českých aerolinií:

Položka2011 (v tis. Kč)2010 (v tis. Kč)
Celkové výnosy16 905 21121 518 307
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu876 2712 694 502
Celkové náklady17 146 56721 442 148
Vlastní kapitál108 226376 367
Základní kapitál5 235 5105 235 510
Hospodářský výsledek před zdaněním-241 35676 159

 

 

Hana Hejsková
Ředitelka Komunikace
Tisková mluvčí Českých aerolinií