26. 09. 2013 - Personální změny v rámci skupiny Český aeroholding

26. 9. 2013

Na svém dnešním zasedání byla dozorčí rada Českých aerolinií informována o rozhodnutí Jiřího Marka odstoupit z funkce člena představenstva a odejít z pozice výkonného ředitele pro obchod a marketing Českých aerolinií. Do uvolněné funkce výkonného ředitele pro obchod a marketing a člena představenstva Českých aerolinií pak v říjnu nastoupí Jozef Sinčák, který před tím rezignuje na svou současnou funkci místopředsedy představenstva a výkonného ředitele pro obchod a korporátní služby Letiště Praha. Jeho na Letišti Praha nahradí v obou funkcích Marta Guthová, která před svým nástupem do vedení společnosti nejdříve odstoupí z funkcí členky představenstva a vrchní ředitelky pro nákup, obchod a marketing mateřské společnosti Český aeroholding. Uvolněnou pozici v představenstvu Českého aeroholdingu převezme po M. Guthové J. Sinčák. Všechny tyto personální změny v rámci skupiny Český aeroholding musejí v průběhu října schválit statutární orgány jednotlivých společností, které zároveň zvolí do svých představenstev nové členy (v případě obou dceřiných společností volí nové členy do představenstev jejich valné hromady, u Českého aeroholdingu tyto členy volí dozorčí rada). Na konec října bude svolána i valná hromada Českých aerolinií, která vezme na vědomí rezignaci J. Marka na funkci člena představenstva společnosti a zároveň zvolí do této funkce J. Sinčáka.

Po svém nástupu do Českých aerolinií v září 2010 řídil J. Marek nejprve divizi obchod této společnosti, krátce nato byl zvolen členem představenstva a v únoru 2011 se mu rozšířila agenda ještě o marketing. Přání ukončit své působení v ČSA projevil již dříve, byl ale požádán vedením společnosti o setrvání ve svých funkcích do doby, než bude nalezen jeho vhodný nástupce. Podle jeho slov je restrukturalizace společnosti a proměna její obchodní a dopravní sítě, což byly jeho hlavní úkoly v ČSA, dokončena a nastal tedy čas, aby se po třech letech náročné práce posunul ve svém profesním životě dále. Jiří Marek předá do konce října svou agendu J. Sinčákovi, aby byla zajištěna jak kontinuita obchodní strategie, tak i další rozvoj dopravní sítě ČSA.

Jozef Sinčák přichází do Českých aerolinií ze společnosti Letiště Praha, kde působil ve vrcholných pozicích již od svého nástupu do společnosti v roce 2009. Poslední dva roky vedl divizi obchod a korporátní služby. Vedle financí měl na starosti jak letecký, tak i neletecký obchod Letiště Praha – včetně marketingu a řízení produktu a má tak ty nejlepší předpoklady k tomu řídit a rozvíjet velmi podobnou oblast v ČSA.

Marta Guthová se po dvou letech působení v TOP managementu Českého aeroholdingu vrací zpět do vedení Letiště Praha, kde pracovala od roku 2006 do roku 2011 na různých manažerských pozicích. Před odchodem do Českého aeroholdingu působila jako vrchní ředitelka pro neletecký obchod, provoz a nákup a byla i členkou představenstva. Díky svým dlouholetým zkušenostem v oboru, bude nyní vedle neleteckého obchodu řídit i obchod letecký a bude i místopředsedkyní představenstva Letiště Praha.

 

Stručné životopisy Marty Guthové a Jozefa Sinčáka

Marta Guthová, MBA (41 let)
M. Guthová dosud vykonávála funkci vrchní ředitelky pro nákup, prodej a marketing společnosti Český aeroholding od 1. 11. 2011. Od roku 2006 – 2011 pracovala ve společnosti Letiště Praha na různých manažerských pozicích, od ledna 2010 působila jako vrchní ředitelka pro neletecký obchod, provoz a nákup, o měsíc později byla zvolena i členkou představenstva téže společnosti. Před příchodem na Letiště Praha pracovala 13 let pro anglickou investiční skupinu Flow East, kde zastávala od roku 1999 i funkci členky představenstva. Mezi lety 2000 – 2006 působila M. Guthová  mimo jiné jako poradkyně ve společném podniku Flow East a Goldman Sachs. M. Guthová je absolventkou Open University ve Velké Británii.

Mgr. Jozef Sinčák, MBA (43 let)
J. Sinčák byl od listopadu 2011 – října 2013 výkonným ředitelem divize obchod a korporátní služby a místopředsedou představenstva Letiště Praha, kam nastoupil v září 2009 jako výkonný ředitel pro ekonomiku a finance. Před příchodem na letiště působil 8 let v ING Investment Management (C.R.), a.s. nejdříve jako její Chief Operating Officer, od r. 2005 pak jako její generální ředitel a předseda představenstva. Mezi lety 1993 – 2001 pracoval v ČSOB na různých manažerských pozicích. J. Sinčák vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a posléze absolvoval i dvouletý manažerský kurz MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole při VŠE.

 

Kontakt pro média: 
Michaela Lagronová
tisková mluvčí Českého aeroholdingu
e-mail: michaela.lagronova@cah.cz
tel.: +420 220 113 857