25. 11. 2010 - Vláda schválila vytvoření Českého aeroholdingu

Praha, 25. 11. 2010

Vláda na svém včerejším jednání schválila vytvoření holdingu z firem vlastněných státem v oblasti letecké přepravy a pozemních služeb. Začleněním Českých aerolinií, jejich dceřiných společností a Letiště Praha do nově založené akciové společnosti s názvem Český aeroholding vznikne stabilní a kapitálově silný subjekt pod přímým dohledem státu, který dosáhne díky řadě synergií významných provozních a finančních úspor.

Současné obchodní vztahy Letiště Praha a Českých aerolinií

Již nyní jsou obchodní vztahy Českých aerolinií a Letiště Praha velmi úzké. České aerolinie ročně přepraví zhruba 5,2 milionu cestujících, což tvoří 45 % všech cestujících Letiště Praha. Letištěm projde cca 2,7 milionu tzv. transferových pasažérů, z 90 % se jedná o cestující Českých aerolinií. Infrastrukturu Letiště Praha (např. stání letadel, nástupní mosty) využívají České aerolinie dokonce z více než 50 %.

Hlavní přínosy nového modelu fungování

Hospodaření jednotlivých společností v rámci holdingu pozitivně ovlivní snížení nákladů díky sdílení služeb např. v oblasti informačních technologií, lidských zdrojů, call centra, účetnictví, nákupu zboží a služeb, odbavení letadel a cestujících (handlingu) apod. Zároveň s tím se zvýší hodnota majetku pro hlavního akcionáře, kterým je stát. „Rozhodnutí vlády vítám.Vytvořením holdingové struktury logicky pokračuje proces, který začal v rámci restrukturalizačního plánu Českých aerolinií minulý rok na podzim. Vedle stabilizace národního dopravce bude tento proces pokračovat i v dalším rozvoji letiště Praha/Ruzyně jako středoevropského dopravního uzlu“, řekl Miroslav Dvořák, generální ředitel a předseda představenstva Letiště Praha a prezident a předseda představenstva Českých aerolinií. Holding v neposlední řadě získá i výhodnější podmínky při zajišťování dlouhodobého financování celé skupiny i dceřiných společností.

Struktura holdingu

Rolí nově vytvořené mateřské společnosti Český aeroholding, a.s., bude koordinovat, finančně řídit a realizovat synergie uvnitř celé skupiny. Každá z dceřiných společností skupiny se tak bude moci zaměřit na svůj hlavní předmět podnikání – provozování letiště (Letiště Praha); provozování pravidelné přepravy (České aerolinie); provozování nepravidelné přepravy (chartery - Holidays Czech Airlines), pozemní odbavení letadel a cestujících (Czech Airlines Handling), údržba letadel (Czech Airlines Technics), výcvik pilotů, stewardů a techniků (dceřiná společnost bude založena); Facility Management (dceřiná společnost bude založena). Všechny dceřiné společnosti budou obchodně autonomní a budou zachovávat rovné podmínky vůči všem obchodním partnerům (např. vůči všem leteckým dopravcům v případě společnosti Letiště Praha). Jejich oddělené fungování zároveň zajistí ochranu před přímým negativním vlivem případných potíží kterékoliv ze společností holdingu.


Celý projekt je samofinancovaný, bez jakýchkoliv nároků na státní rozpočet.  Holdingová struktura je navržena podle pravidel národního i evropského soutěžního práva. Realizace projektu podléhá schválení národního orgánu, a to Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. K přechodu k holdingové struktuře bude docházet postupně v několika navazujících fázích. Tento proces by měl být dokončen nejpozději do konce roku 2012.

 

KONTAKTY pro média:

Michaela Lagronová
tisková mluvčí Letiště Praha, a. s.
e-mail: michaela.lagronova@prg.aero

Hana Hejsková
ředitelka komunikace a tisková mluvčí
Skupina České aerolinie
e-mail: hana.hejskova@csa.cz