20. 01. 2011 - České aerolinie přepraví olympijský oheň na EYOWF 2011

20. ledna 2011

České aerolinie přepraví 21. ledna na své pravidelné odpolední lince z Atén do Prahy olympijský oheň určený pro zimní evropskou olympiádu mládeže 2011 v Liberci (EYOWF). Převoz olympijského ohně se uskuteční za přísných bezpečnostních opatření, v jejichž rámci bude delegace organizátorů tohoto festivalu transportovat oheň ve speciálních bezpečnostních lampičkách na palubě letounu.

Převoz olympijského ohně spadá do oblasti přepravy nebezpečného zboží, které musí být uskutečněno v souladu s požadavky bezpečnostních předpisů Mezinárodního sdružení leteckých přepravců IATA, jehož členem jsou i České aerolinie. Tento převoz podléhá schválení Úřadu pro civilní letectví ČR a zároveň musí být proveden v souladu s interními bezpečnostními předpisy Českých aerolinií. S přepravou musí souhlasit i bezpečnostní složky příslušného letiště a v neposlední řadě také kapitán letounu. Po celou dobu letu musí být lampičky pod neustálým dozorem doprovázející osoby.

Olympijský oheň, který pro potřeby letecké přepravy spadá do kategorie „symbolické ohně“, smí být na palubě přepravován výhradně ve speciální lampičce. Ta může být naplněna pouze takovým množstvím kapaliny, které odpovídá předpokládané době letu, a během letu nesmí být z bezpečnostních důvodů doplněna. Navíc musí být lampička bezpečně zajištěna proti pohybu během všech fází letu.

Je tradicí, že organizátoři olympijských her se účastní slavnostního ceremoniálu, v jehož rámci přebírají pochodeň s olympijským ohněm. V případě evropské olympiády mládeže 2011 v Libereckém kraji zvolili představitelé Řeckého olympijského výboru stadion Panathinaiko, památné místo antické sportovní historie a dějišti prvních novodobých olympijských her v roce 1896. Pochodeň je odtud dopravena na místo konání her, kde při slavnostním obřadu zažehne olympijský oheň. Ten pak doprovází průběh všech soutěží. Nejinak tomu bude i v případě EYOWF 2011.

 

Hana Hejsková
Ředitelka Komunikace
Tisková mluvčí Českých aerolinií