15. 11. 2012 - Společné tiskové prohlášení Českých aerolinií a Českého sdružení dopravních pilotů CZALPA

Praha 15. listopadu 2012

Vedení Českých aerolinií a České sdružení dopravních pilotů CZALPA se dohodly na podmínkách kolektivní smlouvy pro rok 2013. Výsledky jednání, která v konstruktivním duchu probíhala v uplynulých týdnech, stvrdí obě strany formálně podpisem v nebližších dnech.

Tento týden se konala valná hromada CZALPA. Velmi mne těší, že členská základna, která  se sešla ve velmi  hojném počtu, jednomyslně schválila podmínky, které jsme vyjednali s vedením ČSA, a dala tím výkonné radě CZALPA mandát smlouvu uzavřít,“  uvedl Capt. Stanislav Fiala, prezident CZALPA.

Philippe Moreels, předseda představenstva a prezident Českých aerolinií, doplnil: „Jednání o kolektivní smlouvě s CZALPA byla letos velmi profesionální a zároveň podložena reálnými fakty a logickými argumenty. Jsem moc rád, že přestože obě strany jejich obsahu věnovaly náležitou pozornost, nevysilovali jsme se neopodstatněnými emocemi ani individuálními zájmy. Všem evidentně šlo především o budoucnost Českých aerolinií.

Nová kolektivní smlouva, kterou obě strany formálně stvrdí v nejbližších dnech, bude mimo jiné obsahovat garanci zaměstnanosti pilotů, posílení takzvaného principu seniority či sjednocení mzdového řádu pro piloty všech letek. CZALPA také souhlasila se  zvýšením limitů pracovního vytížení pilotů. K plošným úpravám mezd nedojde.

 


Hana Hejsková
Tisková mluvčí Českých aerolinií                                

Capt. Stanislav Fiala
prezident CZALPA