13. 04. 2011 - České aerolinie testují nové, šetrnější postupy přiblížení na přistání

Praha, 13. dubna 2011

Až několik tisíc tun ušetřeného paliva, snížení emisí CO2 o přibližně deset tisíc tun na roční bázi a pokles leteckého hluku o 5 dB. Tyto a další výhody může Českým aeroliniím přinést plné zavedení šetrnějších a efektivnějších postupů přiblížení na přistání na ruzyňském letišti. Nové postupy souhrnně nazývané jako přiblížení s ustáleným klesáním (známé jako Continuous Descent Approach, CDA) začínají České aerolinie ode dneška testovat v plném provozu na linkách z Moskvy, Paříže, Milána, Osla, Larnaky a Bukurešti. Na projektu společnost spolupracuje s Řízením letového provozu ČR, Letištěm Praha a španělskou společností Pildo Labs.

Historicky první přiblížení s ustáleným klesáním na ruzyňské letiště zrealizovaly České aerolinie dnes na letu OK 805 z Bukurešti s přistáním v 8:15. Na rozdíl od doposud používaných standardních postupů využívajících principu schodů (tj. kombinaci úseků klesání a letu v horizontále, kdy je nutné zvyšovat otáčky motorů), budou letouny společnosti nově využívat ustálené klesání pod konstantním úhlem 3° během celé doby přiblížení. Počáteční a konečné přiblížení se uskuteční ve větší výšce nad terénem, navíc při minimálním výkonu a hlučnosti motorů. CDA tak přispívá k šetření životního prostředí hned několikrát.

Díky aplikaci CDA postupů je možné na jednom příletu ušetřit až 100 kg paliva, což znamená snížení emisí o 300 kg na jeden směr. V nákladové stránce je to zhruba tolik, jako kdyby České aerolinie měly přibližně jeden den v měsíci letecké palivo zcela bezplatně,“ vysvětluje dopady Marek Týbl, člen představenstva a viceprezident pro Letový provoz Českých aerolinií. Dalšími pozitivy CDA postupů je snížení leteckého hluku až o 5 dB a zkrácení doby letu. Jak doplňuje Marek Týbl: „Plným zavedením CDA postupů na ruzyňském letišti by se snížily leteckým společnostem náklady na pohonné hmoty a nákup emisních povolenek, což v současném období strmě rostoucích cen ropy zásadně nabírá na významu.

Během testovacích letů prováděných v plném provozu na letounech typu Airbus A320 nebo A319 budou České aerolinie sbírat celkem 30 nejrůznějších údajů potřebných k vyhodnocení celého projektu. Patří mezi ně např. informace o toku paliva, otáčky motorů a rychlost letadla v jednotlivých fázích letu. Testovací lety budou trvat minimálně do začátku září. Cestující změnu způsobu přiblížení nepostřehnou. Data z testovacích CDA letů budou následně s pomocí španělské společnosti Pildo Labs zanalyzovány a srovnány s údaji sbíranými ze stejných letů Českých aerolinií realizovaných v prosinci, lednu a únoru podle standardních způsobů přiblížení. „Celý projekt následně vyhodnotíme a společně s Řízením letového provozu ČR předložíme konkrétní návrh CDA postupů na Letišti Praha/Ruzyně, připravený k implementaci v roce 2012,“ doplňuje Vojtěch Labuda, ředitel Provozně technického rozvoje Českých aerolinií.

Letiště Praha zavedení CDA vždy podporovalo, a proto vítáme, že jeho doba nyní přichází. V první fázi bude možné zavést CDA pouze v nočních hodinách, kdy je provoz méně intenzivní. V denní době probíhá smíšený provoz vzletů a přistání na jedné, velmi vytížené dráze a k zajištění bezpečných rozstupů je nutné zachovat stávající postupy přiblížení“, sdělil Jiří Pos, člen představenstva a vrchní ředitel pro letecký obchod a provoz Letiště Praha a dodal: „Dobrou zprávou však je, že v plné míře bude CDA možné využívat ihned po vybudování a zprovoznění paralelní dráhy.“ Pokud by se podařilo v Evropě naplnit plán a plně zavést CDA postupy na 100 evropských letištích do konce roku 2013, pouze v Evropě by se podařilo ročně ušetřit více než 150 tisíc tun leteckého paliva a snížit emise o 500 tisíc tun, což znamená úsporu minimálně ve výši 100 milionů eur.


Projekt CDA je součástí AIRE (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions), jednotné evropsko-americké iniciativy. AIRE je společný program, jehož cílem je urychlovat zavádění postupů šetrných k životnímu prostředí pro všechny fáze letu a osvědčit jejich přínos. Za Evropskou Unii dohlíží na CDA testovací lety SESAR Joint Undertaking (SJU).

 


Hana Hejsková
Ředitelka Komunikace
Tisková mluvčí Skupiny České aerolinie