12. 05. 2010 - Ředitelem pro právní věci Českých aerolinií je Karol Marsovszky, výkonným ředitelem sekce Lidské zdroje Lumír Tesař

Praha 12. května 2010

V květnu 2010 došlo v Českých aeroliniích k personálním a organizačním změnám. Ředitelem Útvaru Právní věci se stal Mgr. Karol Marsovszky, LL. M, který je zodpovědný za řízení veškeré právní agendy společnosti. Výkonným ředitelem nově zřízené sekce Lidské zdroje se stal Mgr. Lumír Tesař. Do jeho kompetencí nově spadá kompletní agenda lidských zdrojů, čímž došlo k dalšímu zjednodušení organizační struktury společnosti.

Právní věci, Lidské zdroje a Informační technologie spadají do přímé podřízenosti viceprezidenta pro ICT, personální a právní záležitosti Josefa Adama, který změny v organizační struktuře komentoval: „V novém kolegovi panu Marsovszkém vidím velkou posilu pro tým Českých aerolinií. Společně s Lumírem Tesařem, kterému přibyla celá řada odpovědností, by měli svým dílem přispět ke kvalitnímu manažerskému řízení dvou klíčových oblastí celého holdingu.

Karol Marsovszky (31) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, postgraduální diplom Master of Law (LL.M.) získal na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Po skončení studia čerpal zkušenosti v mezinárodní advokátní kanceláři v České republice a v Rakousku. Během uplynulých let se stal odborníkem především na právo nemovitostí v zemích střední a východní Evropy, komplexní pracovně-právní agendu jak v České, tak Slovenské republice či na obchodní právo se zaměřením na problematiku obchodních smluv. Během svého předešlého působení ve společnosti SAS Institute se věnoval právním záležitostem spojeným s podnikáním v oblasti informačních technologií v zemích střední a východní Evropy.

Karol Marsovszky již několik let působí jako hostující lektor českého pracovního a soukromého práva na odborných seminářích a na vysokých školách v Rakousku. Kromě svého mateřského jazyka - maďarštiny - hovoří anglicky, německy, slovensky a česky. 

 

K reorganizaci společnosti došlo v oblasti řízení lidských zdrojů. Veškerá personální agenda byla nově soustředěna do sekce Lidské zdroje, která vznikla spojením dvou útvarů. Jejím výkonným ředitelem byl jmenován Lumír Tesař (33). Ten od roku 2008 působil v rámci společnosti na pozici ředitele útvaru Personální politika.

Lumír Tesař v Českých aeroliniích pracuje od roku 2003. Do roku 2007 byl zodpovědný především za kolektivní vyjednávání a komunikaci s odbory. V letech 2007-2008 vedl oddělení náboru zaměstnanců. Vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 

 

 

Hana Hejsková
Ředitelka Komunikace
Tisková mluvčí Českých aerolinií