11. 03. 2011 - Český aeroholding byl zapsán do obchodního rejstříku

11. března 2011

Akciová společnost Český aeroholding byla v pátek 11. března zapsána do obchodního rejstříku.  Mohlo se tak stát poté, kdy byla 10. února 2011 ministrem financí podepsána zakladatelská listina. V předvečer tohoto formálního aktu (10. března) poslal Miroslav Dvořák, předseda představenstva Českých aerolinií a předseda představenstva Letiště Praha, dozorčím radám těchto společností rezignační dopis. Vzdává se v něm statutárních funkcí člena představenstev, čímž pro něj končí přechodné období, kdy zastával pozici předsedy v obou těchto statutárních orgánech.

Současně s Miroslavem Dvořákem rezignují i další dosavadní členové představenstev Letiště Praha a Českých aerolinií: Petr Vlasák (současný místopředseda představenstva Letiště Praha), Marta Guthová (současná členka představenstva Letiště Praha) a Josef Adam (současný člen představenstva Českých aerolinií). Zároveň dojde ke snížení počtu členů představenstva Letiště Praha i Českých aerolinií z 5 na 3. Dozorčí rady obou společností doplní nové členy do svých již jen tříčlenných představenstev na svých nejbližších zasedáních. Počet členů dozorčích rad obou společností se také sníží - u Českých aerolinií z 6 na 3 a u Letiště Praha z 9 na 3.

Tento krok navazuje na ustavující zasedání dozorčí rady Českého aeroholdingu 14. února, na kterém byli vedle předsedy (Michal Mejstřík) a dvou místopředsedů (Zdeněk Zajíček a Pavel Kohout) dozorčí rady zvoleni také členové představenstva této společnosti. Předsedou představenstva Českého aeroholdingu byl zvolen Miroslav Dvořák, místopředsedy Petr Vlasák a Philippe Moreels. Dalšími členy pětičlenného představenstva se stali Marta Guthová a Josef Adam.

O Českém aeroholdingu

O záměru založit Český aeroholding rozhodla vláda v listopadu roku 2010. Samotnému založení předcházelo i schválení privatizačního projektu, které bylo odsouhlaseno vládou 19. ledna 2011. K datu 10. února 2011 byla pak Ministerstvem financí ČR podepsána zakladatelská listina společnosti.

Nově založená akciová společnost Český aeroholding je subjektem, do kterého se mají postupně začlenit společnosti Letiště Praha, České aerolinie a jejich dceřiné společnosti v souladu s platnou legislativou a se souhlasem všech příslušných orgánů. Přestože jedním z cílů stabilního a kapitálově silného subjektu pod přímým dohledem státu je dosáhnout významných provozních a finančních úspor, všechny dceřiné společnosti budou obchodně autonomní a budou zachovávat rovné podmínky vůči všem obchodním partnerům (např. vůči všem leteckým dopravcům v případě společnosti Letiště Praha). Více viz tisková zpráva z 25. listopadu 2010.

Celý projekt je samofinancovaný, bez jakýchkoliv nároků na státní rozpočet. Holdingová struktura je navržena podle pravidel národního i evropského soutěžního práva.

K přechodu k plné holdingové struktuře bude docházet postupně v několika navazujících etapách. Tento proces bude dokončen nejpozději do konce roku 2012. Významné kroky k utváření Českého aeroholdingu budou dále pravidelně zveřejňovány.                                                                                                                              
                                                                                                                         


Michaela Lagronová
tisková mluvčí Letiště Praha, a. s.
    
Hana Hejsková
ředitelka Komunikace a tisková mluvčí
Skupina České aerolinie