05. 12. 2013 - KOREAN AIR PŘIVÁDÍ DO ČSA DALŠÍHO VÝZNAMNÉHO PARTNERA - SPOLEČNOST TRAVEL SERVICE

5. 12. 2013

Český aeroholding byl společností Korean Air informován o jejím požadavku uplatnit formou opce právo na nákup dalších 34 % akcií Českých aerolinií od společnosti Český aeroholding, což je v souladu s kupní smlouvou o prodeji 44 % akcií Českých aerolinií (podepsanou mezi Korean Air a Českým aeroholdingem  v dubnu tohoto roku). 34 % akcií pak následně společnost Korean Air prodá české letecké společnosti Travel Service, která se tak stane spoluakcionářem Českých aerolinií - vedle společnosti Korean Air se 44 % akcií, Českého aeroholdingu s konečným podílem 19,74 % a České pojišťovny, která bude i nadále držet v ČSA 2,26% akciový podíl.

Rozhodnutí uplatnit svou opci na dalších 34 % akcií ČSA a poté tyto akcie prodat českému leteckému dopravci Travel Service vysvětluje společnost Korean Air tím, že plánuje posílit své působení v Evropě a vytvořit z Letiště Václava Havla v Praze ve spolupráci s Travel Service svůj evropský hub. Korean Air získá díky vstupu Travel Service do ČSA napojení do dalších zhruba 40 nových destinací v Evropě, do kterých budou moci jejich cestující po přestupu na Letišti Václava Havla v Praze nově doletět.

Již na jaře koupil Korean Air od společnosti Český aeroholding 44 % akcií Českých aerolinií, které i nadále bude ve společnosti držet. Nyní chce na platformě ČSA spolupracovat i se společností Travel Service. Vzhledem k tomu, že je nový akcionář Travel Service českým dopravcem, neztratí ČSA status tzv. národního dopravce. „Rozvoj Letiště Václava Havla v Praze jako středoevropského hubu je pro nás naprosto klíčovou záležitostí. Skutečnost, že Korean Air přivádí do Českých aerolinií dalšího důležitého partnera, je krokem k naplnění tohoto záměru. Věřím, že profitovat z tohoto partnerství budou především cestující, kterým všichni tři dopravci budou moci v budoucnu nabídnout kvalitnější produkt v podobě velké sítě destinací,“ řekl Miroslav Dvořák, předseda představenstva a generální ředitel Českého aeroholdingu.

Ačkoliv smluvní dokumentace může být podepsána v co nejkratší době, bude samozřejmě zahrnovat odkládací podmínky. Celá transakce totiž nejprve podléhá schválení příslušných antimonopolních úřadů, což může trvat i několik měsíců, teprve poté může nabýt účinnosti.

V souvislosti se změnou akcionářské struktury v Českých aeroliniích oznámil Philippe Moreels, stávající předseda představenstva a prezident společnosti, svůj záměr rezignovat na obě pozice. „Vstup společnosti Travel Service do Českých aerolinií vítám a zároveň ho vnímám jako vyvrcholení jejich náročné čtyřleté restrukturalizace. V této nové fázi budou ČSA potřebovat novou krev a změnu stylu řízení. Je tedy logické, aby se po dokončení transakce všichni akcionáři dohodli na novém prezidentovi společnosti. Do té doby jim budu i nadále k dispozici a budu připravovat nutné kroky k tomu, aby transakce mohla přinést co nejrychleji synergický efekt pro všechny partnery,“ řekl Philippe Moreels ke svému záměru rezignovat po schválení transakce antimonopolními úřady z obou funkcí v Českých aeroliniích.

Statutární orgány Českých aerolinií zůstanou i po schválení transakce ze strany antimonopolních úřadů tříčlenné a jejich složení bude reflektovat novou akcionářskou strukturu společnosti.

 

Kontakt pro média: 
Michaela Lagronová
tisková mluvčí Českého aeroholdingu
e-mail: michaela.lagronova@cah.cz
tel.: +420 220 113 857