Logo Českých aerolinií

 • Logo společnosti České aerolinie s logem aliance je používáno na všech materiálech.
 • Logo společnosti České aerolinie bez loga aliance je používáno jen v níže uvedených případech
           - Při umístění loga na politicky orientovaných materiálech (politické kampaně, podpora
             politických stran, apod.)
           - V případě sponzorství, je-li sponzorovaná činnost v rozporu s cíli a zájmy aliance
             SkyTeam.*
           - V případě komerčního využití 2-3 značek členů aliance.*
 • Minimální velikost společného loga Českých aerolinií a Aliance SkyTeam je 9 mm.
 • Logo aliance SkyTeam nesmí být nikdy použito samostatně, a to ani v případě, je-li logo společnosti použito na jiném místě dokumentu.

* Posouzení, případně povolení k použití společného loga Českých aerolinií a SkyTeam ve sporných případech vydává pracovní tým aliance - Advertising/Brand oddělení.

Barvy loga