Přijďte mezi nás

Podívejte se na svět s nadhledem a přijďte mezi nás!

Naší mateřskou základnou je letiště Praha-Ruzyně.
V současné době je v ČSA zaměstnáno 690 palubních průvodčích.

Jsme považováni za jednu z nejbezpečnějších leteckých společností na světě. Palubní servis naší společnosti je vysoce hodnocen našimi klienty i odborníky, kteří se zabývají průzkumem služeb v letecké dopravě.

Tajemství těchto úspěchů tkví v náročném výběrovém řízení, v důkladném výcviku našeho personálu a v managementu, který podporuje přínos každého jednotlivce pro tým.

Pokud hledáte zajímavé a nevšední zaměstnání je práce palubního průvodčího pro Vás to pravé.

Jaké jsou požadavky pro uchazeče?

 • Komunikativní, usměvavá, přátelská a vstřícná osobnost
 • Velmi dobrá psychická způsobilost a fyzická zdatnost
 • Příjemný estetický vzhled, vysoký standard osobní úpravy, perfektní společenské vystupování
 • Výborný zdravotní stav
 • Věk – minimálně 19 let
 • Vzdělání – minimální úplné středoškolské ukončené maturitou
 • Výborná znalost českého jazyka
 • Výborná znalost angličtiny a dobrá znalost dalšího jazyka (němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, arabština)
 • Platný cestovní pas
 • Výkon funkce náleží mezi tzv. citlivé činnosti v oblasti civilního letectví. Předpokladem pro výkon této funkce je doklad o bezpečnostní způsobilosti.

Specifické požadavky:

 • Výška - Ženy: 160–185 cm / Muži: 160–190 cm
 • Váha - Pro výpočet váhy je používán index tělesné hmotnosti BMI (Body Mass Index), kdy tělesná hmotnost vyjádřená v kilogramech se vydělí druhou mocninou tělesné výšky vyjádřené v metrech: BMI = tělesná hmotnost (kg) : výška na druhou (m).
  Za vyhovující hodnoty se považuje BMI = 19,5–24,9.
 •  

Jak probíhá výběrové řízení u ČSA?

Při zahájení výběrového řízení ověřujeme vždy totožnost, vzdělání, měření a vážení, abychom zjistili, zda splňujete stanovené podmínky. Poté následuje ověření jazykových znalostí, které se skládá z písemné a ústní zkoušky z obou jazyků.

V případě, že tyto zkoušky úspěšně zvládnete, čeká Vás psychodiagnostické vyšetření v Ústavu leteckého zdravotnictví, které ověří vhodnost uchazeče pro pracovní pozici palubní průvodčí. Poté následuje pohovor před výběrovou komisí. V případě, že pohovor dopadne dobře, podrobíte se důkladné zdravotní prohlídce v Ústavu leteckého zdravotnictví.
 
Pokud Vám bude zdravotní způsobilost uznána, budete zařazeni do intenzivního šestitýdenního kurzu, formou denního prezenčního studia, ve kterém Vás naučíme vše, co potřebujete pro toto povolání znát.

Absolvujete typové zkoušky pro jednotlivé typy letadel (manipulace s nouzovými východy a nouzovými prostředky,  nácvik evakuace i  pomoci cestujícím ve vodě, sklouzávání po skluzu, který je několik metrů nad zemí).

Dalšími předměty v kurzu jsou:

 • Výkon služby (klientský servis, mezikulturální vztahy)
 • Zdravověda (kardiopulmonární resuscitace, praktický nácvik ošetření různých zranění)
 • Anglická letecká terminologie
 • Meteorologie
 • Nauka o letadle
 • CRM (spolupráce v rámci letové posádky)
 • Kouřový a požární výcvik
 • Přepravní předpisy
 • Norma letového zatížení
 • Psychologie (zvládání davu i problematických cestujících)
 • Bezpečnostní postupy
 • Nebezpečné zboží

Výcvik se skládá z teoretické i praktické části.

Kurz je ukončen ústími i písemními zkouškami před komisí, pověřenou Úřadem civilního letectví ČR.
Poté budete nasazeni na výcvikové lety pod dohledem zkušených instruktorů. Poslední let "pod dohledem" provedete s inspektorem, který vás přezkouší z teoretických i z praktických znalostí.
Na základě tohoto přezkoušení vám bude vydáno Osvědčení Palubního průvodčího a budete již nasazováni na lety ve standardní posádce.

Co je pro Vás důležité vědět?

Práce s lidmi je jednou z nejtěžších vůbec. Zejména v letadle, kde jsou naši cestující naprosto závislí na nás. Na našich znalostech, informacích i schopnostech a dovednostech postarat se o ně nejen z hlediska bezpečnosti, ale i klientského servisu.

Hlavním důvodem přítomnosti palubních průvodčích v letadle je bezpečnost cestujících, letadla a posádky.
 
Létání je nádherné ale současně velice náročné povolání. Letový turnus se obvykle skládá ze 6 pracovních dnů, po kterých následují 2 dny volna. V jednom dni můžete odletět jednu nebo dvě linky, záleží na délce letu. V měsíci máte nárok na 9 dní volna, z toho jedno čtyřdenní.

Letecká doprava operuje každý den v roce. Naši palubní průvodčí  pracují přes týden, o víkendech, svátcích i o prázdninách. Práce v leteckém průmyslu není práce „od sedmé do patnácté“. Stává se, že z jakéhokoliv důvodu přiletíte o několik hodin anebo i dní později, oproti původnímu plánu.

Několikahodinová práce v přetlakové kabině, časté změny časových a klimatických pásem mohou být značně vyčerpávající.

Na druhé straně má toto povolání nesmírné kouzlo. Denně zažijete mnoho neopakovatelných situací, potkáte spoustu zajímavých lidí, seznámíte se s kulturou a způsobem života z pohledu, ze kterého byste to jako běžní turisté neměli možnost poznat. Náš tým je přátelský a nesmírně různorodý. Máme mezi námi létající lékaře, právníky, učitele, ekonomy i psychology, takže nejsme jednostranně zaměřeni, což nás vzájemně nesmírně obohacuje.

Pokud se ptáte, zda jako letušky mohou pracovat i ženy s dětmi, odpovídáme ano. Máme u nás mnoho létajících maminek i s více ratolestmi.

Naše Společnost nemá v současnosti vyhlášeno výběrové řízení na pozici palubní průvodčí.

Výběrová řízení se vyhlašují nepravidelně, dle potřeb společnosti.
ČSA a.s. nemá možnost poskytnout ubytování.