Životní prostředí

Dobře si uvědomujeme, že stejně jako ostatní druhy přepravy i létání s sebou přináší negativní dopady na životní prostředí. Naší snahou je negativní dopady na životní prostředí co nejvíce eliminovat. O opatřeních, která byla v naší společnosti přijata a o plánovaných krocích se dočtete na následujících stránkách.

České aerolinie pečují o životní prostředí

Od roku 2008 je ve společnosti zaveden systém řízení ochrany životního prostředí, tzv. systém environmentálního managementu (EMS). Tento systém vznikl v souladu s požadavky normy ČSN ISO 14001 a je v pravidelných intervalech certifikován mezinárodní společností. Naším záměrem je soustavně usilovat o snižování přímých i nepřímých vlivů na životní prostředí v důsledku naší činnosti a v maximální míře aplikovat princip prevence a předcházení znečištění.