Emisní kalkulátor

České aerolinie provádějí monitoring vypouštěných emisí na jednotlivých letech a vyhodnocení trendů v závislosti na vytíženosti letadla a dalších faktorech. Kolik vznikne během letu emisí, záleží na spotřebě kerosinu, typu motoru, ale také na aktuálních povětrnostních podmínkách.

Pokud vás zajímá, kolik druhů emisí bude během vašeho letu do ovzduší uvolněno, zkuste si provést výpočet. Stačí vybrat v našem Emisním kalkulátoru letiště a kliknout na tlačítko Vypočítat. Z databáze letových dat se vypočte, kolik emisí průměrně vznikne při tomto letu a jaký je propočet na jednoho pasažéra.

Emisní kalkulátor

Vyberte letiště
* výpočet je prováděn pouze pro pravidlené OK lety