Bezpečnostní pravidla

Bezpečnost cestujících je jednou z hlavních priorit leteckých společností. Seznamte se s bezpečnostními pravidly, kterým bude vaše cesta podléhat.

Letecká přeprava se řídí přísnými bezpečnostními předpisy a pravidly. Ty se týkají jak zavazadel a předmětů, které si s sebou berete na palubu letadla, tak odbavených zavazadel. Některé předměty lze přepravovat pouze v odbavených zavazadlech, nebezpečné předměty jsou zakázány úplně.

 • Více informací k předmětům, které nejsou na palubě povoleny, získáte na stránce Zakázané předměty

Před vstupem na palubu letadla musíte projít bezpečnostní kontrolou. Stejně tak i  vaše kabinová zavazadla a osobní věci.

Průběh kontroly

 • během bezpečnostní kontroly je třeba předložit pas a platnou palubní vstupenku
 • při kontrole projdete bezpečnostním rámem, kabinová zavazadla, vaše osobní věci a svršky uložíte na pás, na kterém projedou detekční kontrolou
 • bezpečnostní kontrolou procházejí i veškerá elektronická zařízení, například mobilní telefony nebo přenosné počítače; počítač je třeba vyjmout z brašny a vložit na pás tak, aby mohl být detekční kontrole podroben samostatně
 • doporučujeme vám cestovat v obuvi, kterou budete moci při bezpečnostní kontrole jednoduše vyzout a opět obout; bezpečnostní kontrolou bude procházet i váš pásek, pokrývka hlavy a svrchní oděv (bunda, sako, svetr apod.)
 • před vstupem do průchozího detektoru kovů nezapomeňte vyjmout z kapes veškeré předměty
 • v nezbytných případech můžete být podrobeni kontrole ručním detektorem kovů, případně fyzické kontrole

Bezpečnostní pravidla Evropské unie, Norska, Islandu, Švýcarska, USA a Kanady

V roce 2006 vstoupila v platnost pravidla upravující množství tekutin, které smíte mít u sebe ve chvíli, kdy procházíte bezpečnostní kontrolou. Pravidla platí pro všechny osoby letící do zemí Evropské unie, Norska, Islandu, Švýcarska, USA a Kanady i v případě, že v uvedených státech pouze přestupují na linky směřující do dalších zemí. Při bezpečnostních kontrolách je vedle zjišťování předmětů již dříve vyloučených z přepravy kontrolováno, zda příruční zavazadla neobsahují zakázané předměty a látky (zejména tekutiny a gely).

Tekutiny

Na palubu letadla s sebou smíte vzít pouze minimální množství tekutin. Tekutiny musí být v malém balení do max. objemu 100 mililitrů. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném znovu uzavíratelném  plastovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr.

Tekutinami se rozumí:

 • voda a další nápoje, polévky, sirupy
 • krémy, pleťová mléka a oleje
 • parfémy
 • spreje
 • gely včetně šampónů a sprchových gelů
 • nádoby pod tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel, dalších pěnových přípravků a deodorantů
 • pasty včetně zubní pasty
 • směsi tuhých a tekutých materiálů
 • všechny ostatní věci podobné konzistence

Na palubu letadla si s sebou dále můžete vzít tekutiny určené k použití během cesty, například tekutiny nutné pro léčebné účely nebo z důvodu zvláštního požadavku na stravování, a to včetně kojenecké výživy. V případě převozu zdravotní či kojenecké stravy je třeba, abyste nepřeváželi větší množství, než je nutné pro cestu. Pracovníkem bezpečnostní kontroly můžete být požádáni o kontrolu ochutnávkou (např. kojenecká strava), či o předložení dokladu o původu tekutiny (např. v případě převozu insulinu potvrzení od lékaře či recept na vaše jméno).

Nová pravidla se týkají pouze příručních kabinových zavazadel. Přeprava tekutin v odbavovaných zavazadlech podléhá pouze obecným předpisům.

Nákup na letišti - Duty Free

Po předložení palubní vstupenky můžete tekutiny (nápoje, parfémy, krémy apod.) nakoupit v obchodech Duty Free (bezcelní prodej) umístěných za pasovou kontrolou. Tekutiny společně s účtenkou musí být při prodeji umístěny do zapečetěného průhledného sáčku.

Tekutiny mohou být zakoupeny a umístěny do zapečetěného sáčku i na palubě letadla. S otevřením zapečetěného sáčku počkejte až za bezpečnostní kontrolu na posledním přestupním letišti Evropské unie.

V příručním zavazadle je povoleno přepravovat

 • Tekutiny, gely, pasty ve znovu uzavíratelném průhledném sáčku o objemu maximálně 1litr (maximální objem tekutiny v jednom balení je 100ml).
 • Věci potřebné ze zdravotních důvodů (léky, kojenecká strava po dobu cesty).
 • Nápoje, parfémy a ostatní tekutiny zakoupené v tranzitním prostoru letiště zabalené v zapečetěných sáčcích a opatřené účtenkou dokládající zakoupení v Duty Free.


Vše ostatní musí být vloženo do zapsaných zavazadel.

V případě nejasností se obraťte na prodejní kancelář, která vám prodala letenku, případně na Kontaktní centrum Českých aerolinií na telefonu (420) 239 007 007.

 

Pravidla pro používání elektronických zařízení


Povolená elektronická zařízení

 • Smart telefony, tablety a jiná malá zařízení s aktivovaným módem „Letadlo/flight safe“
  Malá zařízení, jež lze bezpečně držet v ruce, jako jsou mobilní telefony, tablety, elektronické knihy a u nichž byl aktivován mód „Letadlo/flight safe“ před zahájením letu. Zařízení musí být bezpečně drženo v rukou cestujícího nebo uloženo v kapse během pojíždění, vzletu a přistání. Příslušenství, jako jsou sluchátka, nesmí blokovat uličku letadla.

 • Zařízení bez aktivovaného módu „Letadlo/flight safe“
  Nesmí být na palubě letadla používána po celou dobu letu.

 • Laptopy a notebooky
  Tato zařízení mohou být používána během nástupu cestujících až do zavření vstupních dveří letadla. Během pojíždění, vzletu a přistání musí být bezpečně uložena a vypnuta. Mohou být používána během cestovního letu, pokud jejich komunikační zařízení (např. WiFi) jsou vypnuta nebo mají aktivovaný mód „Letadlo/flight safe“.

 • Ostatní zařízení bez funkce vysílání či přijímání elektronického signálu
  Jedná se např. o DVD přehrávače, elektronické hry, hudební přehrávače, fotoaparáty a kamery. Pouze malá zařízení, která lze bezpečně držet v ruce mohou být používána během celého letu. Větší zařízení musí být vypnuta a bezpečně uložena během pojíždění, vzletu a přistání.

 • Bluetooth příslušenství
  Jakékoliv Bluetooth příslušenství (např. bezdrátové klávesnice, sluchátka apod.) mohou být používána během cestovního letu. Musí být vypnuta během pojíždění, vzletu a přistání.

Zákaz používání elektronických zařízení

Za určitých okolností vás naše palubní posádka může požádat o vypnutí všech elektronických zařízení. Např. před zahájením přiblížení na přistání v automatickém režimu nebo při nouzové situaci.

Cestující, kteří sedí na sedadlech v řadě u nouzových východů, nesmí používat žádná elektronická zařízení během pojíždění, vzletu a přistání.

Použití sluchátek

Sluchátka mohou být používána po celou dobu letu, mohou být připojena k vlastnímu zařízení nebo palubnímu zařízení pro zábavu.

Žádáme cestující, aby si sejmuli a nepoužívali sluchátka během bezpečnostních instrukcí před odletem.

Pravidla pro použití elektronických zařízení ke stažení