Odlety z letišť v Ruské federaci

Prosím věnujte pozornost novým bezpečnostním opatřením na letištích v Ruské federaci. Z bezpečnostních důvodů si všechny předměty obsahující tekutiny, včetně prostředků osobní hygieny, uložte do odbaveného zavazadla. Přeprava jakýchkoliv tekutin v příručním zavazadle je zakázána s výjimkou léků přepravovaných na základě lékařského potvrzení.
Doporučujeme vám dostavit se k odbavovací přepážce ke splnění všech odbavovacích a bezpečnostních procedur v dostatečném předstihu.