Přepravní podmínky

Seznamte se prosím pečlivě s podmínkami přepravy cestujících a zavazadel na linkách provozovaných Českými aeroliniemi.

Podmínky přepravy a související pravidla naleznete v následujícím dokumentu.

Přepravní podmínky platné od 1. 11. 2015 k nahlédnutí zde.
Přepravní podmínky platné do 31. 10. 2015 k nahlédnutí zde.


Vážení cestující,
za účelem zdokonalení
hraničních kontrol a zvýšení bezpečnosti státu dle § 68 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, jsou letečtí dopravci povinni předávat útvaru ŘSCP Policie České republiky údaje o cestujících přepravovaných ze států:
Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Egypt, Gruzie, Jižní Korea, Kazachstán, Kuvajt, Libanon, Makedonie, Moldavsko, Ruská federace, Spojené arabské Emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Sýrie, Turecko, Ukrajina, Uzbekistán.  Seznam států byl stanoven na základě analýzy rizik nelegální migrace.

V souvislosti s touto povinností jsou útvaru ŘSCP PČR předávány Vaše osobní údaje v rozsahu:

 • jméno (jména) a příjmení,
 • den, měsíc a rok narození,
 • státní občanství,
 • číslo a typ cestovního dokladu, kterým se cestující prokázal,
 • místo vstupu na území České republiky,
 • počáteční místo nástupu k dopravě

Dále jsou v souladu s právními požadavky níže uvedených států zaměřených na zdokonalení hraničních kontrol, zvýšení bezpečnosti státu a zajištění povolení vstupu, předávány Vaše osobní údaje do států Ukrajina, Jižní Korea a Spojených arabských emirátů v rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • den, měsíc a rok narození,
 • státní občanství,
 • číslo a typ cestovního dokladu
 • místo vstupu na území daného státu
 • počáteční místo nástupu k dopravě


Předávání uvedených osobních údajů je zcela v souladu s právními předpisy ČR a EU.
Děkujeme Vám za pochopení.