Zavazadla

 

Přeprava standardních zavazadel

Příruční (kabinová) zavazadla

 

Na palubu letadla si s sebou můžete bezplatně vzít příruční zavazadlo o maximální délce 55 cm, šířce 45 cm a hloubce 25 cm včetně držadla, postranních kapes a koleček:

 • Cenový balíček Business: 2 kusy, v součtu o celkové maximální hmotnosti 12 kg
 • Cenový balíček Flexi: 1 kus o maximální hmotnosti 12 kg
 • Cenový balíček Standard: 1 kus o maximální hmotnosti 8 kg
 • Cenový balíček Value: 1 kus o maximální hmotnosti 8 kg

Všechny ostatní předměty musí být uloženy uvnitř příručního zavazadla. Příruční zavazadla lze na palubě letadla přepravovat pouze ve vyhrazených úložných prostorách nebo pod sedačkou před vámi.

 

Kapacita kabiny letadla je prostorově omezena. Z bezpečnostních důvodů může být Vaše příruční zavazadlo odbaveno do zavazadlového prostoru letadla. Za tato odbavená zavazadla není účtován poplatek.

 

Příruční zavazadla překračující povolený počet, rozměry nebo hmotnost nemohou být z bezpečnostních důvodů přepravována na palubě letadla. Tato zavazadla budou přepravena jako zapsaná za příslušný poplatek.

 

Během přepravy nesmíte mít u sebe ani v příručním zavazadle tyto zakázané předměty.
Informace o přepravě tekutin na palubě letadel najdete v bezpečnostních pravidlech.

 

Zapsaná (odbavená) zavazadla

 

Na linkách provozovaných Českými aeroliniemi lze z technických důvodů přepravovat standardní zapsané zavazadlo o maximální hmotnosti 32 kg a rozměru 203 cm, tj. součtu jeho délky, šířky a hloubky. Výjimka se vztahuje pouze na invalidní vozík pro potřeby cestujícího, zvířata a hudební nástroje, které nelze rozdělit na více lehčích kusů. Přeprava takového nestandardního zavazadla musí být předem potvrzena dopravcem.

 

Na linkách provozovaných Českými aeroliniemi vám bezplatně přepravíme zapsaná zavazadla podle těchto pravidel:

 • Cenový balíček Business: 2 kusy do/ze všech destinací, každý kus do max. 32 kg a 203 cm
 • Cenový balíček Flexi: 2 kusy do/ze všech destinací, každý kus do max. 23 kg a 203 cm
 • Cenový balíček Standard:
  Oblast 1: 1 kus do 15 kg*203 cm
  Oblast 2: 1 kus do 23 kg a 203 cm
 • Cenový balíček Value: pouze za poplatek

* Po předložení vaší členské karty věrnostního programu OK Plus u odbavovací přepážky si můžete na linkách provozovaných Českými aeroliniemi zdarma odbavit 1 kus zavazadla do 23 kg a 203 cm. Do věrnostního programu OK Plus se můžete přihlásit zde.

 

Oblast 1: Amsterdam, Barcelona, Benátky, Bilbao, Billund, Birmingham, Boloňa, Bratislava, Budapešť, Düsseldorf, Göteborg, Hamburk, Kodaň, Košice, Linköping, Liverpool, Malta, Milán, Nice, Ostrava, Pisa, Porto, Řím, Skopje, Stockholm, Štrasburk, Växjö, Záhřeb.

 

Platí pro cesty s Českými aeroliniemi mezi:

 • některou z uvedených destinací a Prahou nebo
 • uvedenými destinacemi navzájem.

 

Oblast 2: Bejrút, Brusel, Bukurešť, Frankfurt, Helsinky, Jekatěrinburg, Kazaň, Kyjev, Madrid, Moskva, Oděsa, Paříž, Petrohrad, Rijád, Rostov na Donu, Samara, Soul, Ufa, Varšava

 

Platí pro cesty s Českými aeroliniemi mezi:

 • některou z uvedených destinací a Prahou,
 • uvedenými destinacemi navzájem,
 • uvedenými destinacemi a destinacemi v Oblasti 1

 

Pokud je letenka vystavená jiným dopravcem nebo pokud se na dopravě podílí jiný dopravce, mohou platit odlišné limity pro bezplatnou přepravu zapsaných zavazadel. V takovém případě kontaktujte prodejce letenky.

 

Pro členy věrnostních programů:
Na linkách provozovaných Českými aeroliniemi a označených marketingovým kódem dopravce aliance SkyTeam má držitel Stříbrné, Zlaté nebo Platinové karty OK Plus a držitel karty SkyTeam Elite nebo Elite Plus nárok na bezplatnou přepravu jednoho dodatečného kusu zapsaného zavazadla, jehož hmotnost nepřesahuje 23 kg a rozměr 203 cm (tj. součet jeho délky, šířky a výšky).

 

Cestujete-li s dítětem:

 • Dítě ve věku do 2 let, bez rezervace místa a s letenkou v cenovém balíčku Business, Flexi nebo Standard má nárok na bezplatnou přepravu 1 kusu zapsaného zavazadla o maximální hmotnosti 10 kg a rozměru 115 cm, tj. součtu jeho délky, šířky a výšky, a jednoho složeného dětského kočárku.
 • Dítě ve věku do 2 let, bez rezervace místa a s letenkou v cenovém balíčku Value má nárok na bezplatnou přepravu jednoho složeného dětského kočárku.
 • Dítě ve věku do 2 let bez rezervace místa nemá nárok na přepravu příručního zavazadla.
 • Dítě s rezervaci místa má nárok na bezplatnou přepravu zavazadel ve stejném rozsahu jako dospělý cestující. S ohledem na věk dítěte může být bezplatně přepraven také složený dětský kočárek.

 

V zapsaném zavazadle nesmíte přepravovat peníze, šeky, kreditní karty, obchodovatelné či cenné papíry ani ostatní cennosti, obchodní či jiné osobní dokumenty, pasy či jiné osobní identifikační doklady, klíče, mobilní telefony, dioptrické a sluneční brýle, šperky a předměty z drahých kovů, fotoaparáty, videokamery ani jiné elektronické přístroje (včetně osobních nebo přenosných počítačů a CD s databázemi), umělecké a křehké předměty.

 

Cenné, křehké či snadno rozbitné předměty (např. hudební nástroje, lustry apod.) zabalené v ochranném obalu si můžete vzít do kabiny pro cestující a přepravit na samostatné sedačce. Pro takové zavazadlo musíte mít předem potvrzené místo společně s Vaším místem. Při rezervaci sedadla jsou požadovány přesné rozměry a hmotnost zavazadla. Pro bezpečnou přepravu v sedačce nesmí být zavazadlo těžší než 20 kg a rozměry nesmí přesáhnout šířku 42 cm, délku 41 cm a výšku 80 cm, nebo v případě hudebního nástroje (např. violoncella) šířku 50 cm, délku 135 cm a hloubku 35 cm. Za přepravu zavazadla na sedačce zaplatíte poplatek ve výši ceny letenky pro dospělého cestujícího (bez letištních poplatků).

 

Pokud cestujete s předměty, které není možné přepravit jako běžné zavazadlo, můžete je přepravit jako cargo zásilku.

Zavazadla překračující bezplatný limit

Od 1. února 2016 upravujeme poplatky za zavazadla překračující bezplatný limit. Pokud potřebujete cestovat s odbaveným zavazadlem, které překračuje bezplatný limit, příslušný poplatek můžete uhradit v průběhu nákupu letenky online nebo dodatečně pomocí aplikace „Moje rezervace“ na našich webových stránkách, na našich prodejních místech, případně prostřednictvím našeho Kontaktního centra.

 

Ceník poplatků za zavazadla překračující bezplatný limit naleznete zde.

 

Zavazadla překračující povolený limit nebo nestandardní zavazadla jsou přepravovány ve stejném letadle společně s Vámi, pokud byl prostor pro ně předem rezervován nebo v případě volného místa v letadle v den odletu.

Zakázané předměty

Letecká přeprava se řídí přísnými bezpečnostními pravidly. Před svou cestou se proto informujte, které předměty jsou z přepravy vyloučeny. Seznam zakázaných předmětů naleznete na této stránce.

Podle platných mezinárodních předpisů nesmíte mít během přepravy u sebe ani v příručním zavazadle tyto zakázané předměty:

 • zbraně
 • střelivo
 • nože a všechny další předměty bodné a sečné povahy
 • hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty)

Látky nebezpečné povahy (výbušniny a střelivo, hořlaviny, žíraviny, stlačené plyny, jedy nebo toxické a infekční materiály, okysličující látky, radioaktivní materiál, magnetický materiál a ostatní nebezpečné zboží) lze přepravovat pouze jako zboží na letecký nákladní list za zvláštních přepravních podmínek.


S sebou do kabiny letadla smíte vzít pouze malá množství tekutin. Tekutiny musí být v malém balení do maximálního objemu 100 mililitrů. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr na osobu.

 

Tekutinami se rozumí:

 • voda a další nápoje, polévky, sirupy
 • krémy, pleťová mléka a oleje
 • parfémy
 • spreje
 • gely včetně šampónů a sprchových gelů
 • nádoby pod tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel, dalších pěnových přípravků a  deodorantů
 • pasty včetně zubní pasty
 • směsi tuhých a tekutých materiálů
 • všechny ostatní věci podobné konzistence

Dále si do kabiny můžete vzít:

 

Tekutiny určené k použití během cesty, jež jsou nutné pro léčebné účely nebo z důvodů zvláštního požadavku na stravování, včetně kojenecké výživy. V případě převozu zdravotní či kojenecké stravy je nutné, abyste nepřeváželi množství větší, než je nutné pro cestu. Pracovníkem bezpečnostní kontroly můžete být požádáni o kontrolu tekutiny ochutnávkou (např. kojenecká strava), či o předložení dokladu o jejím původu (např. v případě převozu insulinu jde o potvrzení od lékaře či recept na jméno cestujícího).

Další informace o přepravě tekutin na palubě letadel najdete v bezpečnostních pravidlech.

Podrobné informace o přepravě zavazadel a zakázaných předmětech najdete v přepravních podmínkách.

Sportovní vybavení

Umožníme Vám cestovat na linkách provozovaných Českými aerolinemi i s Vaším sportovním vybavením. Přepravu sportovního vybavení si můžete zajistit při nákupu letenky na našich prodejních místech, prostřednictvím Kontaktního centra na +420 239 007 007 nebo v prodejní agentuře.

 

Sportovní vybavení překračující bezplatný limit pro zavazadla je přepravováno za standardní poplatky s výjimkou 1 kusu golfové nebo lyžařské výstroje do 15 kg, která je přepravována zdarma. Sportovní vybavení je většinou odbaveno na přepážce Nadrozměrná zavazadla (Oversize Baggage).

 

Jako odbavené zavazadlo můžete přepravovat následující sportovní vybavení:

 • lyžařská výstroj zabalená v ochranném obalu (např. jeden pár lyží, holí, bot a helmy nebo jeden snowboard s jedním párem bot a helmou nebo jeden pár vodních lyží) je považována za 1 kus zavazadla. Zdarma je povolena přeprava jedné lyžařské výstroje o hmotnosti do 15 kg.
 • golfová výstroj (vak s golfovými holemi, golfovými míčky a jedním párem bot) je považována za 1 kus zavazadla. Zdarma je povolena přeprava jedné golfové výstroje o hmotnosti do 15 kg.
 • jízdní kolo zabalené v ochranném obalu je považováno za 1 kus zavazadla; kolo musí být částečně rozmontováno (s řídítky otočenými do podélné osy a s odmontovanými pedály)
 • surfové prkno nebo windsurfingový set zabalený v ochranném obalu je považovaný za 1 kus zavazadla
 • jiné druhy sportovního vybavení jako kajak nebo jiná sportovní loď, rybářská a potápěčská výstroj, sada hokejek  nebo jiné sportovní vybavení musí být zabaleno v ochranném obalu a je považováno za 1 kus zavazadla

Reklamace zavazadel

Může se stát, že je Vaše zavazadlo po příletu zpožděné nebo poškozené. Zde můžete najít rady, jak v takových případech postupovat.