Zpožděná, poškozená zavazadla

Může se stát, že je Vaše zavazadlo po příletu zpožděné nebo poškozené. Zde můžete najít rady, jak v takových případech postupovat.

Poškozené zavazadlo

Poškození zavazadla nahlaste prosím přímo na letišti ihned po jeho převzetí. Letištní přepážka označená Reklamace zavazadel Vám poskytne okamžitou pomoc a obdržíte písemné potvrzení spolu s referenčním číslem Vaší reklamace (Property Iregularity Report - PIR).

Pokud zjistíte poškození zavazadla až po příjezdu domů nebo na hotel, podejte prosím svou reklamaci písemně na Oddělení vztahů se zákazníky a to do 7 dnů od vydání zavazadla. Pro uznání reklamace je třeba prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou přepravou. Zároveň si prosím připravte následující doklady:

 • Letenku a palubní vstupenku
 • Zavazadlový lístek
 • Stvrzenky za nákup Vašeho zavazadla případně poškozeného obsahu
 • Adresa, telefonní číslo a údaje o bankovním spojení
 • Fotodokumentaci poškození zavazadla

Berte prosím na vědomí, že České aerolinie nejsou odpovědny za běžné opotřebení Vašich zavazadel v podobě škrábanců, promáčknutí nebo poškození zavazadel díky jejich nadměrnému plnění.

Chybějící obsah v zavazadle

Ztrátu veškerého obsahu Vašeho zavazadla či jen jeho části, ať v důsledku poškození nebo krádeže, nahlaste prosím přímo na letišti ihned po příletu na přepážce označené Reklamace zavazadel. Později tak můžete učinit do 7 dnů od převzetí zavazadla, a to písemně. Pro uznání reklamace je nutné prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou přepravou. Zároveň si prosím připravte následující doklady:

 • Letenku a palubní vstupenku
 • Zavazadlový lístek
 • Stvrzenky za nákup ztraceného obsahu
 • Adresa, telefonní číslo a údaje o bankovním spojení
 • Fotodokumentace poškození zavazadla

Zpožděné zavazadlo

Pokud je Vaše zavazadlo zpožděné, můžete si být jistí, že učiníme veškeré kroky k tomu, abychom Vám jej dodali co možná nejdříve.
Zpoždění Vašeho zavazadla nahlaste po příletu přímo na letišti. Přepážka označená Reklamace zavazadel Vám poskytne okamžitou pomoc a obdržíte písemné potvrzení spolu s referenčním číslem Vaší reklamace (Property Iregularity Report - PIR).

V případě, že se Vaše zavazadlo nenajde ani do pěti dnů, kontaktujte nás a připravte si referenční číslo reklamace PIR, seznam obsahu Vašeho zavazadla (popis obsahu se značkou, velikostí a barvou oblečení, apod.) a Vaše kontaktní údaje. Aktuální stav vyhledávání Vašeho zavazadla můžete také sledovat s pomocí On-line služby pro zpožděná zavazadla, kde vyplněním referenčního čísla Vaší reklamace získáte detailní informace.

Berte prosím na vědomí, že dodatečné výdaje vznikající v přímé souvislosti se zpožděním zavazadla je třeba uplatnit písemně do 21 dnů ode dne, kdy vám bylo zavazadlo předáno. Pokud Vám tedy v souvislosti se zpožděním Vašeho zavazadla vznikly dodatečné náklady, napište nám a připravte si prosím následující doklady:

 • Zpráva o zpoždění zavazadla (Property Iregularity Report - PIR)
 • Letenku a palubní vstupenky
 • Zavazadlový lístek
 • Stvrzenky za nákup věcí prvotní potřeby (kosmetika, oblečení, apod.)
 • Adresa, telefonní číslo a údaje o bankovním spojení

Ověřte si online stav zpožděného zavazadla

Zpožděné zavazadlo po dobu delší než 21 dní

Pokud se Vaše zavazadlo nenalezne do jedenadvacátého dne od Vašeho příletu, je považováno za ztracené a Vy můžete žádat finanční náhradu. Nárok na kompenzaci zaniká dva roky po nahlášení incidentu.

Reklamaci je možné uplatnit písemně sepsáním žádosti, a to nejdříve 21 dnů po nahlášení zpoždění zavazadla a nejdéle dva roky po tomto termínu. Připravte si prosím následující doklady, které přiložte k reklamaci:

 • Zpráva o zpoždění zavazadla (Property Iregularity Report - PIR)
 • Letenku a palubní vstupenky
 • Zavazadlový lístek
 • Stvrzenky za nákup věcí prvotní potřeby (kosmetika, oblečení, apod.)
 • Adresa, telefonní číslo a údaje o bankovním spojení

Online sledování zavazadla

České aerolinie využívají systém WorldTracer, který představuje celosvětový systém sledování zpožděných zavazadel. Stav vašeho zpožděného zavazadla můžete online sledovat pomocí referenčního čísla. Referenční číslo (např. PRGOK12345) je napsáno na protokolu, který jste obdrželi při nahlášení chybějícího zavazadla na letišti.

Ověřte si online stav zpožděného zavazadla.

Pokud jste nenalezli potřebné informace, nebo nemůžete provést požadovanou změnu prostřednictvím tohoto odkazu, využijte telefonního kontaktu na potvrzení, které jste obdrželi při nahlášení chybějícího zavazadla na letišti.

Pro jakoukoliv další pomoc, prosím využijte webového formuláře.

Předměty a situace vyloučené z možnosti náhrady škody

Nároky na kompenzaci se nevztahují:

 • na již poškozená nebo vadná zavazadla
 • na předměty zadržené z bezpečnostních důvodů
 • na škodu způsobenou obsahem Vašeho zavazadla
 • na škodu na nevhodně zabalených křehkých předmětech nebo na jejich ztrátu
 • na škodu na zboží podléhajícímu rychlé zkáze
 • na škodu na věcech zakázaných přepravovat v odbaveném zavazadle dle Přepravních podmínek