České aerolinie Cargo

Archív 2004

 

SNÍŽENÍ POČTU LETŮ KOREAN AIR

S nadcházejícím zimním letovým řádem – od 1.11.2004 – bude Korean Air (KE) operovat linku SEL- PRG – SEL pouze 2 x týdně, a to v pondělí a v sobotu. Tato linka bude i nadále operována letadlem typu A 330, nabízené destinace a kapacita se také nemění. 

NOVÉ DESTINACE

ČSA zahajují pravidelný provoz do následujících destinací:

  • Glasgow (GLA) od 31.10. každý den
  • Maledivy (MLE) od 30.12. jednou týdně
  • London-Gatwick (LGW) od 31.10 třináctkrát týdně

Pro více informací ohledně letového řádu a nasazovaných typech letadel laskavě kontaktujte ČSA Cargo – Obchod na lince 220 115 333.

 

CENÍK VEDLEJŠÍCH POPLATKŮ

Informujeme vás, že od 1.11.2004 je platný nový ceník vedlejších poplatků, který bude aplikován při odbavování Vašich zásilek. Ceník je k dispozici na www.csacargo.cz v Handlingových službách a bude také k dispozici v Zákaznickém centru ČSA Cargo.


 

NOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Rádi bychom vám sdělili, že od 1.10.2004 má ČSA Cargo novou organizační strukturu. Novým ředitelem ČSA Cargo se stal pan Milan Dorko.

Milan Dorko (42) do funkce v ČSA přichází z pozice Ředitele pro Telefonická centra ve společnosti Český Telecom, a.s., kterou zastával od srpna 2003. Před tím zastával v rámci největšího telekomunikačního operátora v ČR řadu ředitelských a manažerských funkcí – mimo jiné v oblasti provozu, péče o zákazníky, prodeje, telefonických center a podpory prodeje.

Vystudoval obor telekomunikací na Fakultě elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně. V roce 1988 začal pracovat v sektoru telekomunikací.

Milan Dorko hovoří Anglicky a Rusky. Je ženatý, má dvě děti a mezi jeho největší záliby patří fitness a výtvarné umění. 


NOVINKY V PŘEDPISECH  

 

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

Dnem 13.8. vstupuje v platnost opatření amerického vládního orgánu US Bureau of Customs and Border Protection (CBP), v rámci kterého je potřeba elektronickým způsobem avizovat informace obsažené v AWB, a to v čase nejpozději 4 hodiny po odletu linky mířící do USA. Níže shrnujeme nejpodstatnější dopady tohoto opatření na naši každodenní spolupráci a také specifická opatření zavedená ČSA.

Systém předpokládá předávání údajů obsažených jak v Master AWB (MAWB), tak v HAWB. Protože informace obsažené v HAWB nám nejsou dosud přístupné, bude povinností speditérů nám je poskytovat způsobem požadovaným CBP. Bohužel předávání údajů americkým orgánům je spojené s významnými nárůstem manuální práce na straně ČSA a s dodatečnými náklady jak v Praze, tak v New Yorku. Proto jsme, stejně jako ostatní letecké společnosti, museli přistoupit ke zpoplatnění této činnosti. Možnosti předávaní informaci z HAWB a s tím spojené poplatky jsou následující:

  1. odesilatel poskytuje informace přímo CBP, tj. letecká společnost nenese zodpovědnost za jejich správnost či úplnost – bez poplatku
  2. informace jsou předávány ČSA elektronicky formou zprávy FHL na systémovou adresu QIFFMOK – poplatek s označením CGC ve výši 70 Kč / HAWB
  3. informace jsou předávány ČSA v papírové podobě a je nutné manuální přepsání a vložení leteckou společnosti – poplatek s označením CCC ve výši  260 Kč / HAWB
  4. poplatek za každý master AWB – vždy 150 Kč

Poplatky je nutné uvádět na AWB do kolonky „Other charges“ jako due carrier. Pro lepší orientaci uvádíme příklad výpočtu:

  • Konsolidovaná zásilka 1 MAWB, 2 HAWB předané elektronicky (FHL) – poplatek 150 + 2 * 70 = 290 Kč. Uvedeno na MAWB jako CGC.
  • Konsolidovaná zásilka 1 MAWB, 2 HAWB předané manuálně – poplatek 150 + 2 * 260 = 670 Kč. Uvedeno na MAWB jako CCC.
  • Nekonsolidovaná zásilka (1 MAWB) – poplatek 150 Kč. Uvedeno na MAWB jako CCC (nebo CGC, pokud je zaslána zpráva FWB).

Bez ohledu na způsob předávání informací z HAWB budou při akceptaci konsolidovaných zásilky vždy požadovány kopie HAWB. Výše uvedené platí také pro zásilky, které přes USA pouze tranzitují, bez ohledu na finální destinaci.

Předpokládáme, že manuální zpracování informací bez podpory ve formě zprávy FHL může prodloužit proces odbavení zásilek. Proto vás laskavě žádáme, abyste zásilky podávali k odbavení v dostatečném předstihu před odletem, konkrétně na linky OK 050 a OK 052 do konce pracovní doby dne předcházejícího odletu.

V souvislosti s těmito opatřeními se také zpřísňuje povolený popis komodit na AWB, který musí být co nejpřesnější a v angličtině. Přikládáme tabulku s doporučenými názvy jednotlivých komodit.Neakceptovatelný popisAkceptovatelný popis
Apparel
Wearing Apparel
Ladies' Apparel
Men's Apparel
Clothing
Shoes
Footwear
Jewelry (may include watches)
AppliancesKitchen Appliances
Industrial Appliances
Heat Pump
Autoparts
Parts
New Autoparts
Used Autoparts
CapsBaseball Caps
Blasting Caps
Bottle Caps
Hub Caps
Chemicals, hazardous
Chemicals, non-hazardous
Actual Chemical Name (not brand name)
Or U.N. HAZMAT Code Identifier #
Electronic Goods
Electronics
Computers
Consumer Electronics, Telephones
Electronic Toys (can include Gameboys, Game Cubes,
Dancing Elmo Doll etc.)
Personal/Household Electronics (i.e. PDA's, VCR's, TV's)
EquipmentIndustrial Equipment, Oil Well Equipment
Automotive Equipment, Poultry Equipment etc.
FlooringWood Flooring, Plastic Flooring, Carpet, Ceramic Tile,
Marble Flooring
FoodstuffsOranges
Fish
Packaged Rice, Packaged Grain, Bulk Grain
IronIron Pipes, Steel Pipes
SteelIron Building Material, Steel Building Material
Leather ArticlesSaddles
Leather Handbags
Leather Jackets, Shoes
MachineryMetal Working Machinery
Cigarette Making Machinery
MachinesSewing Machines
Printing Machines
PipesPlastic Pipes
PVC Pipes
Steel Pipes
Copper Pipes
Plastic GoodsPlastic Kitchenware, Plastic Houseware,
Industrial Plastics
Toys, New/Used Auto Parts
Polyurethane Polyurethane Threads
Polyurethane Medical Gloves
 Personal Effects
Household Goods
Rubber ArticlesRubber Hoses
Tires
Toys
Rubber Conveyor Belts
RodsWelding Rods
Rebar
Aluminum Rods
Reactor Rods
ScrapPlastic Scrap
Aluminum Scrap
Iron Scrap
STC (Said to Contain)
General Cargo
FAK ( Freight of All Kinds)
"No Description"
 
TilesCeramic Tiles
Marble Tiles
ToolsHand Tools
Power Tools
Industrial Tools
WiresElectric Wires
Auto Harness
Coiled Wire (Industrial)

 

 

OZNAČENÍ DOMÁCÍCH MAZLÍČKU PŘI PŘEPRAVĚ PO 1.10.2004

Od 1.10. 2004 včetně zavádí EU veterinární podmínky pro neobchodní přepravy „zvířat v zájmovém chovu“ mezi státy EU nebo při dovozech do EU. Zvířata v zájmovém chovu jsou taková, která doprovází svého majitele (jím pověřenou osobu) a nemají být v cílové zemi prodána ani předána jinému majiteli.

Kočky, psi a fretky se považují za „identifikované“ pokud mají zřetelně čitelné tetování nebo elektronický systém identifikace – čip (po uplynutí přechodného období 8 let pouze tento systém).

Systém identifikace musí vždy poskytnout údaj o majiteli zvířete a jeho adrese. Zvíře musí být vždy doprovázeno „pasem“ podle veterinárních požadavků. Pro Irsko, Švédsko a Velkou Británii platí zvláštní podmínky.

Závěrem přejeme našim zákazníkům příjemný zbytek léta a budeme se těšit na spolupráci v druhé polovině roku 2004.

 

 

REZOLUCE IATA 600A

S účinností od 1.10. 2004 s ohledem na změny v Rezoluci 600a IATA stanovuje, že smluvní podmínky na AWB – Conditions of contract mají být uvedeny na minimálně třech kopiích AWB. S účinností od 15.7. 2004 s ohledem na změny v Rezoluci 600b(II) IATA  implementuje do smluvních podmínek na zadní straně AWB požadavky Montrealské úmluvy a zavedení jednotky SDR.

 

 

ZRUŠENÍ EMBARGA NA ZÁSILKY ŽIVÝCH ZVÍŘAT DO  AMSTERODAMU (AMS)

S platností od 12. července je zrušeno embargo ČSA na přepravu zásilek živých zvířat do AMS. Na linkách ČSA do AMS je nyní možno povoleno přepravovat všechna živá zvířata v souladu s legislativou EU.

 

VARIACE ČSA V IATA LAR

V předpisu IATA LAR vydání říjen 2004 bude poprvé uvedeno 5 variací ČSA týkajících se přepravy živých zvířat. Tyto variace zakazují přepravovat na linkách ČSA jednodenní drůbež, zapáchající zvířata, psy a kočky do stáří deseti týdnů, hlodavce v kartónových obalech.


 

PŘEDPISY AWA PRO ZÁSILKY ŽIVÝCH ZVÍŘAT DO  USA

V souvislosti s vydáním Aktu AWA (Animal Welfare Act) americkým ministerstvem zemědělství platí, nová přísnější pravidla pro zásilky živých zvířat do USA. Zákon AWA byl vydán v souladu s IATA Live Animals Regulations a v některých ohledech jej doplňuje nebo zpřísňuje. Nové předpisy se týkají především zvýšené péče o zvířata a humánní zacházení s nimi během přepravy, což bude namátkově kontrolováno inspektory APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service - USDA) Na rozdíl od IATA LAR je nedodržení požadavků AWA pro vyjmenovaná zvířata možno americkým úřadem penalizovat.

ČSA se registrovaly u APHIS a deklarovaly soulad svého programu veterinární péče se standardy AWA. Předpis jako takový je velmi obsáhlý a na vyžádání Vám můžeme zaslat výtah - v případě zájmu laskavě kontaktujte p. Činátla – petr.cinatl@csa.cz.


 

DEKLARACE OBSAHU ZÁSILEK

Upozorňujeme opětovně všechny odesilatele zásilek a speditéry na nutnost co nejpřesnější deklarace obsahu zásilek podávaných k přepravě na linkách ČSA. Tak jako u nebezpečného zboží musí být i při deklaraci obsahu ostatních zásilek odesilatelem určen pravdivě a co nejvýstižněji typ přepravované komodity v souladu s TACT Rules. Na AWB v kolonce "Nature and quantity of goods" se objevují příliš obecné a nic neříkající názvy, které neumožňují odpovídající následné označení zásilky IMP kódem v manifestu (viz. aktuální vydání 60 TACT Rules) a požadované fyzické odbavení zboží (skladování, nakládku do letadla atd.).

Zcela vyloučeny jsou deklarace obsahu zásilek typu "freight of all kinds - FAK", "general cargo" nebo "said to contain - STC".

Dále připomínáme, že ČSA přebírají zásilky pouze ve stavu „ready for carriage“, tj. správně zabalené a se všemi doprovodnými doklady a labely. Zásilky bez dokladů nemohou být přijaty do skladu a stejně tak není možné jejich dlouhodobé ponechání v předsálí. Upozorňujeme na skutečnost, že ponechání zásilek v předsálí na dobu delší než 2 hodiny bude zpoplatněno dle ceníku skladného ČSA Cargo.

 


PROVOZ KOREAN AIR A SAUDI AIR LINES

Jistě jste již zaregistrovali, že na ruzyňském letišti pravidelně přistávají letadla společnosti Korean Air (KE) a o od nedávné doby také Saudi Arabian Airlines (SV).

KE nabízí vynikající servis na Dálný Východ se specializací na Koreu, Japonsko, Čínu a Austrálii, SV zase do oblasti Blízkého Východu a zejména do atraktivních a málo přístupných destinací Rijád a Džedda. Obě společnosti operují do Prahy širokotrupými letadly s dostatečnou prostorovou i váhovou kapacitou a přinášejí tak českým zákazníkům velmi kvalitní produkt s vyloučením kamionové dopravy na všech úsecích přepravy. Korean Air dokonce od 15.7. nasadil na linky do Prahy současné největší dopravní letadlo na světe – Boeing 747-400.

ČSA jsou generálním prodejním agentem obou společností a naše obchodní oddělení vám ochotně poskytne další informace o jejich provozu, cenách nebo přidělí dostatečné množství leteckých nákladních listů.


 

VYZVEDÁVÁNÍ JSD

Formuláře JSD potvrzené letištním celním úřadem se vydávají oproti podpisu v Zákaznickém centru ČSA Cargo u přepážky Reklamace. Uvítali bychom, kdyby u konsolidací byla čísla JSD uváděna na konsolidační manifest nebo k AWB byl přiložen seznam JSD.


 

ZAHÁJENÍ PŘEPRAVY CARGA DO SAMARY

Dnem 1. 8. skončilo embargo na přepravu zásilek do ruské Samary (KUF), které bylo vyvolané ztrátou celního statutu tamního letiště. Tato záležitost je nyní vyřešena a ČSA tak mohou nabídnout zákazníkům přímé spojení do KUF třikrát týdně Boeingem 737. Pro letový řád a ceny laskavě kontaktujte ČSA Cargo – Akvizice na tel. číslech 220 115 333 nebo 220 113 046.
Zároveň informujeme, že oddělení Akvizice je vám od 1. 9. k dispozici v prodloužené pracovní době,  a to v pondělí až pátek od 8.00 do 18.00 hodin.

Připomínáme také provozní dobu cargo terminálu a časové lhůty pro příjem zásilek:

Export / Import
Po – Pá: 7.00 – 20.00, po 19 h pouze expresní zásilky
Sobota:  7.00 – 14.00
Mimo tuto provozní dobu funguje nepřetržitá pohotovostní služba pro příjem i výdej urgentních zásilek za zvýšený manipulační poplatek.

Lhůty pro příjem zásilek:
3 hodiny před odletem - linky operované ATR a B 737
5 hodin před odletem - dálkové linky operované A 310
Zásilky Equation -  90 minut před odletem

 

NOVÁ POŠTOVNÍ ADRESA ČSA CARGO

Letiště Ruzyně
Laglerové 4/1075
160 08 Praha 6

 
Mapa stránek  |  Privacy Policy  |  České aerolinie Cargo - FAQ  |  Kontakty  |  Přepravní podmínky
Copyright © 1998-2017 Czech Airlines, a. s.