České aerolinie Cargo

Archív 2003

 

ZRUŠENÍ EMBARGA NA CENNÉ ZÁSILKY (VAL) DO BENÁTEK (VCE)

S platností od 30.října 2003 je zrušeno embargo na VAL a VUN zásilky do VCE.

 

POPLATEK ZA CENNÉ ZÁSILKY(VAL) DO/PŘES HELSINKI (HEL)


S platností od 26. října 2003 byl zaveden poplatek VAL na cenné zboží do/přes HEL, který slouží na pokrytí nákladů vznikajících při odbavování těchto zásilek na letišti v HEL. Poplatek činí  EUR 92/AWB.

 

EQUATION A EXPRES ZÁSILKY

Rádi bychom upřesnili, jaký je přesný rozdíl mezi Equation a expresním odbavením zásilek:

Equation

 • expresní produkt ČSA (váha 1ks/max.70kg), příjem zásilek bez nutnosti knihování až do 90 minut před pravidelný odletem linky
 • prioritní naložení na požadovanou linku
 • express handling v destinaci
 • žádný další poplatek za expresní handling, služba je již součástí expresního dopravného
 • garance vrácení dopravného v případě neodeslání zásilky, stane-li se chyba  na straně dopravce

Expres handling

 • expresní odbavení zásilek podávaných v čase kratším než 180 minut před odletem linky
 • expresní odbavení je možné provést pouze tehdy, dovolí-li to aktuální provozní situace a je zpoplatněno dvojnásobným manipulačním poplatkem
 • neposkytuje se express handling v destinaci ani záruka vrácení dopravného při neodeslání zásilky

 

POUŽITÍ IATA IMP KÓDŮ NA CARGO DOKUMENTECH

ČSA Cargo reagovalo na nově zavedenou bázi zbožových IATA kódů uvedených poprvé v TACT Rules 58th Edition, bod 1.3.3. Uvítali bychom, kdyby bylo zboží vždy deklarováno v souladu s těmito kódy, abychom je mohli jednoznačně identifikovat. V případě Vašeho zájmu Vám přehled aktuálních platných zkratek zašleme.

 

CHECKLIST PRO KONTROLU HMOTNOSTI A ROZMĚRŮ ZÁSILEK

Po uplynutí zkušební doby a s ohledem na provozní potřeby upravujeme používání stávajícího checklistu pro kontrolu zásilek podávaných k přepravě spedicemi. Formulář bude doplněn o pole pro označení nebezpečného zboží v zásilce a dále o pole pro těžké zboží (HEA). Pole pro rozměry bude zrušeno.

 

ŠPATNĚ TARIFOVANÉ AWB

Bohužel jsme zaznamenali stále větší výskyt špatně tarifovaných AWB, zejména jsou nesprávně uváděny váhy zásilek a tarify. Proto bychom chtěli požádat o maximální pozornost při vyplňování AWB. Na všechny chybně vytarifované AWB bude vystavován CCA (Cargo Charges Correction  Advice) a účtován k nim příslušný poplatek. Děkujeme za pochopení.

 

PŘÍJEM ZBOŽÍ DO ZÁDVEŘÍ TERMINÁLU A ČASY ODBAVENÍ

Chtěli bychom tímto opakovaně upozornit všechny spedice na potřebu dodržovat mezní časy pro příjem zásilek do zádveří skladu ČSA.  Žádáme laskavě vybrané spedice o kázeň řidičů při respektování časů nezbytných pro bezproblémové odbavení a nakládku Vašich  zásilek na linky ČSA. Příjem zboží (general cargo) na letecké linky končí 3 hodiny před pravidelným odletem linky, na kamionové linky jsou to 4 hodiny. Pro  dálkové  linky  končí  příjem  zásilek 6 hodin před plánovaným odletem. Dále usilujeme o zlepšení procesů bezpečnosti v prostoru pro příjem zásilek. Z bezpečnostních a prostorových důvodů nesmí být zboží skladováno bez dokladů po dobu delší než 3 hodiny. V prostoru zádveří se dále smí pohybovat pouze odesílatel zásilky a to vždy v doprovodu personálu ČSA.

 

POVINNOST UVÁDĚNÍ ROZMĚRŮ ZÁSILEK NA AWB

Dle rozhodnutí IATA/FIATA,  a to s platností od  1. dubna 2004,  mají být na nákladní list uváděny přesné rozměry jednotlivých kusů zásilek do kolonky „Nature and Quantity of Goods“. Tyto údaje usnadní dopravcům a handlingovým agentům manipulaci se zásilkami, jejich nakládání a vyvažování letadel:

 • rozměry zásilky jsou míněny: největší délka, šířka a výška, měrná jednotka a počet kusů
 • jedná-li se o konsolidovanou zásilku, se kterou se manipuluje jako s 1 kusem, požaduje se pouze celkový rozměr konsolidace
 • rozměry nejsou vyžadovány pro cargo v původních leteckých kontejnerech nebo na paletách
 • jestliže nejsou rozměry k dispozici nebo nemohou být všechny včas uvedeny na AWB, měl by být uveden celkový objem zásilky
 • nejsou-li známy rozměry a celkový objem zásilky a nemohou být zapsány na AWB v čas kompletace, pak musí být jasně uvedeno „No Dimensions Available“

 

ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ DO BANSKÉ BYSTRICE / SLIAČE  (SLD)

Od 1.října 2003 je možné posílat zásilky do SLD. Vzhledem k technickému vybavení tamního letiště je přeprava omezena pouze na general cargo (včetně nevyplacených zásilek), a to pouze ve směru PRG-SLD. Cenové podmínky přepravy jsou shodné s ceníkem PRG-KSC (Košice).

 

NOVÁ LINKA SOUL(SEL) – PRG – SEL

Od 31. března 2004 bude zahájen pravidelný provoz aliančního partnera Korean Air (KE) na lince SEL-PRG-SEL, který bude operován letadlem Boeing 777. Provoz je plánován po dobu letního letového řádu 2004 v rozsahu dvou frekvencí týdně. Připomínáme, že ČSA jsou generálním prodejním agentem KE pro ČR a SR a informujeme, že nabízená kapacita se bude pohybovat kolem 10 tun na let.

 

NOVÝ CARGO TERMINÁL

S potěšením Vás informujeme, že výstavba nového cargo terminálu ČSA probíhá s mírným předstihem oproti plánovanému harmonogramu. Všechny informace ohledně data a průběhu stěhování do nových prostor se  dozvíte ve speciálním vydání Cargo News, které připravujeme na nejbližší týdny.


 

PRAVIDELNÁ KAMIONOVÁ LINKA PRAHA – MINSK(MSQ)

Jak jsme Vás již v minulém čísle informovali, byla od 3. října 2003  zavedena pravidelná kamionová linka ČSA na bázi  RFS (Road Feeder Service) OK 9092 do MSQ. Odjezd z PRG je vždy v pátek v 17 hodin (knihování zásilek se uzavírá v pátek v 8 hodin) a příjezd do MSQ je ve středu ráno. Do dnešního dne bylo provedeno 6 úspěšných linek, které budou provozovány i nadále do 12. prosince 2003. V období vánoc a nového roku bude doprava přerušena a bude znovu zahájena od 6. února 2004. V případě Vašich požadavků na operování této linky dříve než v únoru 2004, je možno na bázi „per request“ operovat tuto linku ještě v lednu, a to v termínech 23. ledna 2004 a 30. ledna 2004. Pro informaci uvádíme všechny nezbytné náležitosti, které musí obsahovat doklady přepravovaných zásilek, aby z hlediska celních úřadů nedošlo ke zdržení, zadržení zásilek či celé linky
OK 9092 na hranicích. Průvodní doklady zásilek musí obsahovat následující:

 • druh, povaha a charakter nákladu
 • cena zásilky
 • hmotnost (brutto, netto)
 • počet kusů zásilky a druh balení (např. kartóny, palety atd.)
 • zařazení pod položkou celního sazebníku
 • certifikát na přepravovaný výrobek a  specifikace v ruském jazyce
 • počet paré – 5x originál nebo 1x originál + 4x kopie
 • u přepravy osobních svršků je vyžadován soupis věcí.

Do zahájení linky OK 9092 v roce 2004 Vás budeme informovat, jakým způsobem bude moci býti prováděna přeprava léků a lékařských produktů.

 

ZIMNÍ LETOVÝ ŘÁD ČSA

Od 26. října 2003 do 27. března 2004 platí zimní letový řád. Aktuální letový řád je dispozici zde nebo v papírovém vydání, které Vám v případě zájmu poskytne naše obchodní oddělení (tel.   220 115 333). Kromě letového řádu se zároveň měnil i ceník ČSA Cargo, jehož distribuce byla provedena v minulých týdnech.

 

MONTREALSKÝ PROTOKOL


Informujeme Vás tímto o zásadní změně v legislativě letecké dopravy, ke které došlo změnou z Varšavského systému na systém stanovený Montrealskou úmluvou. Oficiálním datem platnosti Montrealského protokolu plně nahrazujícího Varšavskou úmluvu, včetně navazujících protokolů, byl 4. listopad 2003. Přistoupením České republiky k Montrealské úmluvě, pro lety uskutečněné od tohoto data včetně, ČSA ručí za 1 kilogram zničené, poškozené, ztracené nebo zpožděné zásilky až do výše 17 SDR (Special Drawing Rights). Hodnota přepočtové jednotky SDR v tuto chvíli činí cca USD 1,43 a je přesně určena bankovním kurzem pro SDR platným v den výplaty náhrady škody, u případného soudního řízení v den vynesení rozsudku (bude ještě specifikováno ustanovením IATA). Montrealská úmluva je více nakloněna zákazníkovi a jeho potřebám. Obecně se zvedá limit pro ručení dopravce a případy, kdy zákazník může náhrady požadovat.

 

 

FOTBALOVÝ TURNAJ ČSA CARGO

Dne 5. 6. proběhl v Dobrovízi 3. ročník turnaje o „Pohár ředitele ČSA Cargo“ za účasti týmů České pošty, Fritz Companies, Gebrüder Weiss a ČSA Cargo. Vítězem turnaje se stal tým Fritz Companies, 2. místo obsadilo ČSA Cargo a 3. místo Česká pošta. Děkujeme všem aktérům za účast, vítězi gratulujeme a těšíme se na další ročník turnaje.

 

NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ DO DUBAJE

Na základě variace AEG-02 publikované v IATA manuálu pro nebezpečné zboží bude k přepravě do Dubaje přijímáno pouze zboží od IATA agentů , resp. těch agentů, kde minimálně 2 osoby vlastní platný diplom IATA DGR.

 

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST JEDNOHO KUSU ZÁSILKY DO LED A BHX

V Birminghamu (BHX) a St. Petersburgu (LED) došlo z technických důvodů u handlingovéhoým agentaem ke snížení maximální hmotnosti jednoho kusu zásilky - BHX na 149 kg a LED na 200 kg.

 

KONTROLNÍ LIST HMOTNOSTI A ROZMĚRŮ

S účinností od 1. 7. 2003 se pro všechny vývozní zásilky, jejichž odesilatelem je zbožový agent, zavádí nový formulář „Kontrolní list hmotnosti a rozměrů“ - „Weight and Dimmensions Check Sheet“ (viz ukázka na této straně).

Levou část formuláře vyplní pracovník spedice, skladník vždy provede přeměření a převážení zásilky a následné potvrzení těchto údajů do pravé část Check Sheetu.

Tento formulář ověřuje a dokumentuje správnost a úplnost údajů poskytnutých agentem na AWB a stvrzuje provedenou kontrolu příjmovými skladníky u všech vývozních zásilek z Prahy. Formulář je možno získat na oddělení Cargo/Tarify.

Dále platí, že vývozní zboží nesmí být skladováno v zádveří skladu bez dokumentace déle než 3 hodiny, pak se musí stát cargem „ready for carriage“ nebo musí být odesílatelem z bezpečnostních důvodů odstraněno.

 

INFORMACE O ODESLANÝCH ZÁSILKÁCH E-MAILEM

Upozorňujeme agenty na možnost pravidelného rozesílání informací e-mailem o jejich odeslaných zásilkách z letiště PRG. E-maily jsou rozesílány 2x denně ve všední dny, v sobotu 1x denně. Pokud zprávy zatím nedostáváte, zašlete žádost společně s Vašimi e-mailovými adresami na petra.lenska@csa.cz.

 

POSÍLENÍ KAMIONŮ DO BRNA

V souvislosti s ukončením leteckého spojení s Brnem posílí ČSA od 1.7. provoz kamionové linky do Brna na tři spojení týdně. Linka (OK 9070) bude odjíždět ve dnech pondělí, středa a pátek vždy ve 13 h.

 

APELACE NA PLATEBNÍ KÁZEŇ

Žádáme zákazníky o dodržování časových limitů plateb, které jsou uvedeny ve smlouvě o spolupráci, která je nedílnou součástí agentské smlouvy. Pokud toto nebude dodržováno, nevylučujeme, že budou automaticky generovány penalizační faktury.

 

ROZŠÍŘENÍ FLOTILY ČSA

S radostí Vám oznamujeme, že do flotily ČSA se zařadily - jeden nový Boeing 737-400, který létá především na evropských linkách a Airbus A310-300, který je výraznou posilou pro dálkové lety do Severní Ameriky a na Blízký východ.

 

PROVOZNÍ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

K 1. 6. došlo ke zvýšení počtu provozních supervisorů ze dvou na čtyři. Supervisoři (Zdeněk Ducháček, Pavel Kaczkowski, Libuše Budínská a Marcela Šalamounová) jsou Vám k dispozici od pondělí do pátku od 7 do 20 hodin a o víkendech od 7 do 19 hodin. Telefonní spojení je 602 171 369, 220 114 339 nebo 220 114 388. S Vašimi problémy či připomínkami se můžete obracet také na vedoucí provozu ing. Libuši Královou na telefonním čísle 220 113 346.

 

ZÁSILKY SKLADOVANÉ V LEDNICÍCH

Vzhledem k tomu, že v těchto teplých letních měsících potřebuje více zásilek být uskladněno v lednicích, které mají omezenou kapacitu, žádáme všechny zákazníky, jejichž zásilky jsou při dovozu takto uskladněny, aby je vyzvedávali ihned po obdržení avíza a nenechávali je ve skladu ČSA Cargo zbytečně dlouho.

 

PŘÍJEM ZÁSILEK NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ

Pokud bude během příjmu zásilek nebezpečného zboží nalezena nesprávnost v dokumentech či např. balení zásilky, bude zásilka vrácena odesílateli. Připomínáme nové opatření, kdy je manipulační poplatek je účtován při každém příjmu a kontrole.

 

NOVÁ KAMIONOVÁ LINKA PRAHA – MINSK (MSQ)

Od 1. 8. 2003 bude zahájen provoz pravidelné kamionové linky na trase PRG - MSQ pod kódovým označením OK 9092. Odjezd z Prahy bude každý pátek odpoledne a příjezd do MSQ ve středu ráno. Podrobnější informace je možno obdržet na tel. 220 113 698 - sl. Petra Lenská.

 

NOVÉ DESTINACE ČSA - JEREVAN, NEWARK, KUWAIT, SLIAČ, MINSK konec

Zcela novou destinací v síti ČSA je od 11. 6. arménský Jerevan (EVN). Linka OK 930 odlétá z Prahy ve středu a neděli 21.20 hodin a je na ní nasazeno letadlo Boeing 737-400.
Dnem 16.6. obnovilo ČSA lety na Newark (EWR) a to třikrát týdně v pondělí, pátek a v neděli. Let je operován Airbusem A310. Sezónně se od 19.6 do 27.9. začalo také létat do Kuwaitu (KWI) a to ve středu a pátek letadlem A 310. Dne 28. 7. proběhne první let do Sliače (SLD) na Slovensku. Tuto linku bude operovat letadlo ATR 42 každý den kromě víkendu.

PŘEPRAVA NOT RESTRICTED ARTICLES - NRA

V případě přepravy látek, které nejsou řazeny do kategorie nebezpečného zboží podle IATA DGR (ani z kategorie Excepted quantity), ale jsou to látky typu Chemicals, Medicals apod., je nutno jejich povahu uvést na AWB do kolonky "Nature and Quantity of goods". Zároveň je pak nutno do kolonky "Handling information" uvést zkratku NRA - Not restricted article.


LICENCE PRO PŘEPRAVU RADIOAKTIVNÍHO MATERIÁLU - BRUSEL

S potěšením oznamujeme všem odesílatelům, že ČSA Cargo učinilo všechny potřebné kroky pro získání licence a obnovení přepravy radioaktivních látek s výjimkou štěpného materiálu na linkách ČSA z/do/přes Brusel. Upozorňujeme, že pojištění radioaktivních zásilek vytarifovaných na nákladních listech ČSA se vztahuje pouze na přepravu radiofarmak. Ostatní radioaktivní látky nemohou být s ČSA pojištěny.


POPLATEK ZA "VUN" ZÁSILKY VE FRANKFURTU

Upozorňujeme všechny zákazníky na manipulační poplatek u "vulnerable" zásilek na letišti ve FRA ve výši 100 EUR za zásilku (u VAL zásilek ve FRA je již vybírán). Zavedení tohoto poplatku při odesílání zásilky z PRG vstupuje v platnost od 1. března 2003.

 

CARGO CHARTERY DO MEXIKA A JIŽNÍ AFRIKY

Ve spolupráci se společností Cargolux (CV) nabízíme pro období od 1. 2. do 31. 3. 2003 mimořádné ceny na přepravu zboží do těchto destinací: MEX, JNB, DUR, GDL. Více informací Vám ochotně sdělí na oddělení Obchod - Akvizice na tel. čísle 2 2011 5333.

 

RENTGENOVÁNÍ ZÁSILEK

Upozorňujeme odesílatele, že všechny zásilky, které z různých důvodů nemohou být rentgenovány, jsou z bezpečnostních důvodů uskladněny po dobu 24 hodin. Jedná se zejména o zásilky, jejichž rozměry přesahují 110 x 130 cm nebo jejich povaha neumožňuje rentgenování.

 

VÝSLEDKY SPOLUPRACUJÍCÍCH AGENTUR V ROCE 2002

1. Schenker Logistic
2. Danzas
3. Čechofracht
4. Expeditors
5. ATS
6. DM Cargo
7. Maurice Ward
8. Top Air Cargo
9. Cargo Partner
10. Roth Cargo

Dne 27. 3. 2003 se bude v hotelu Diplomat konat Slavnostní večer ČSA u příležitosti vyhlášení nejlepších agentur v oblasti přepravy cestujících, charterů a carga.

 

VÝSLEDKY ČSA V ROCE 2002

ČSA na svých linkách v loňském roce přepravily 15 500 tun zboží (nárůst o 10%) . Zároveň bylo v našem terminále odbaveno celkem 25 100 tun zboží, tj. o 10% méně než v roce 2001.

 

CARGO CHARTER FLIGHTS

All customers providing transportation of common cargo as well as cargo transportation on freighters shall be notified that CSA possesses all required equipment and capacity for handling cargo charter flights.
We are able to handle all freighters of the following types (AN 12, IL 76, IL 18, F27, C130, Beechcraft) the shipping any kind of consignments (oil platform equipment, express cargo carried on SWM Metro III or Cessna planes, one-day chicken, etc.). This disregards the fact whether the freight proceeds via CSA Cargo storehouse or it is handled from the aircraft directly to the truck or not.
If you wish to learn more detailed information and the accompanying prices (incl. airport and navigation taxes, fuel prices, methods of payment, etc.) please contact us via phone
+420 220 113 335 (Mr. Jaroslav Castka) or +420 220 113 326 (Ms. Marie Koucka).

 

ZÁKLADNÍ KÁMEN NOVÉHO TERMINÁLU

Stavba nového Cargo terminálu je již v plném proudu a ceremoniál položení základního kamene proběhne 28. února 2003. Kolaudaci samotného terminálu očekáváme již v prosinci letošního roku.

 

TERMÍNY INVENTUR SKLADU ČSA CARGO

ČSA Cargo naplánovalo provedení inventury skladu v termínech 26. 3., 28.5., 30.7., 24.9. a 26.11. 2003. V těchto termínech je z provozních důvodů možno vydávat importní zásilky pouze do 12 hodin.

 


STÁŘÍ ŠTĚŇAT A KOŤAT PŘI PŘEPRAVĚ

Na základě detailní analýzy a po dohodě se Státní veterinární inspekcí ČR ČSA Cargo snižuje svůj požadavek na stáří koťat a štěňat určených k přepravě na linkách ČSA z 12 týdnů na 10 týdnů a to s podmínkou, že zvířata byla řádně odstavena od matky a jsou schopna samostatně přijímat potravu.

 


CERTIFIKÁT ODESÍLATELE PRO ŽIVÁ ZVÍŘATA - AVI bude to na konci

Rádi bychom všechny odesílatele zásilek živých zvířat upozornili na nutnost používat platný "Certifikát odesílatele" v souladu s aktuálním vydáním IATA Live Animals Regulations (29. vydání, strana 143). Dále připomínáme, že tento dokument musí být vyplněn samostatně přímo odesílatelem, a to zcela v souladu s IATA LAR.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY V ČSA CARGO

31. 1. 2003 odešla z oddělení Obchod - Akvizice pí. Jiřina Vávrová. Nová pracovnice Ing. Petra Lenská nastoupila na toto oddělení od 17. února.

 

STATISTIKY KNIHOVÁNÍ "FLOWN AS BOOKED"

Ukazatel Flown as booked (sleduje počet zásilek, které byly odeslány linkou ČSA přesně v souladu s knihováním, porovnaném s celkovým počtem knihovaných zásilek) se od posledního uveřejnění v srpnu zvýšil na 94,8 % (srpen ´02...92,6 %), u zásilek počínajících v Praze na 97 % (srpen ´02... 96 %).
Všechny zákazníky, kteří se kromě přepravy běžných zásilek zabývají i přepravou nákladními letadly, si dovolujeme informovat, že ČSA má veškeré vybavení a kapacitu na odbavení nákladních charterů.
Jsme schopni odbavit freightery všech typů (AN 12, IL 76, IL 18, F27, C130, Beechcraft...) přepravujících jakékoliv druhy zásilek (zařízení na ropné plošiny, expresní zboží vezené letadly typu SWM Metro III nebo Cessnami, jednodenní kuřata apod.), nezáleží, zda zboží jde přes sklad ČSA Cargo či přímo z letadla na kamion.
Pokud Vás tato informace zaujala, rádi Vám poskytneme podrobnější údaje a ceny (včetně letištních a navigačních poplatků, cen paliva, možností plateb atd.) na telefonních číslech 2 2011 3335 (pan Jaroslav Částka) nebo 2 2011 3326 (sl. Marie Koucká).

 

NOVÉ DESTINACE - NOVÁ LETADLA: EDINBURGH, TALLIN, CORK

Od letního letového řádu (počínaje dubnem) se v síti ČSA objeví další tři nové destinace - - Cork (ORK) v Irsku, Edinburgh (EDI) ve Skotsku a Tallinn (TLL; od 24.4.) v Estonsku. Do všech destinací se bude létat Boeingem 737-500 a to následovně: EDI - Po, St, Čt, Pá, Ne; ORK - Po, St, Čt, Ne; TLL - Po, Út, Čt, Pá, So.
Rozšíření našeho letového parku umožní zachovat po celý rok Sri Lanskou destinaci Colombo (1x týdně v Út) a navrátit se na Newark (od 16.6.), druhé letiště v New Yorku a to třikrát týdně v Po, Pá, Ne.80 LET ČSA

ČSA letos oslaví 80. Výročí od svého založení. Tento rok proběhne ve znamení velké expanze letadlové flotily, která se rozšíří o jeden Airbus A310-300 a tři Boeingy 737.


 

PRODLOUŽENÍ OTEVÍRACÍ DOBY

Od 1. února 2003 je prodloužena otevírací doba v terminálu ČSA Cargo - oddělení Import i Export (vč. Tarifů). Od pondělí do pátku můžete podat či vyzvednout zásilky v době od 7:00 do 19:00 hod. Provozní doba o víkendech zůstává stejná.
Nadále zachováváme nepřetržitou pohotovostní službu pro vydávání zásilek mimo pracovní dobu. Naše služby jsou Vám tak k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce.
Zároveň připomínáme telefonní čísla na provozní supervizory - 220 114 339 nebo 602 171 369.

 
Mapa stránek  |  Privacy Policy  |  České aerolinie Cargo - FAQ  |  Kontakty  |  Přepravní podmínky
Copyright © 1998-2017 Czech Airlines, a. s.