České aerolinie Cargo

Archív 2002

 

PERSONÁLNÍ ZMĚNY V ČSA CARGO

Od 1.9. 2002 přešla pí. Anna Vyskočilová z oddělení Akvizice/Obchod do oddělení Export/Provoz. Vedoucí oddělení Export se stala pí. Marcela Šalamounová, která vystřídala pí. Věru Schwarzovou. Od 16.9. 2002 nastoupí do oddělení Akvizice/Obchod nový zaměstnanec p. Michal Proučil.

 

NOVÉ TEL. ČÍSLO NA ODDĚLENÍ DOVOZ

S cílem zvýšit telefonní dostupnost našich pracovišť jsme zavedli další telefonní linku na oddělení Dovoz, a to +420 2 2011 4336.
Zároveň připomínáme velké přečíslování všech telefonních linek v ČR v noci z 21. na 22. září. Po tomto datu je nutné všechna naše pražská telefonní čísla volit ve tvaru: 2 a dále původní číslo, např. 2 2011 4336.

 

PŘEPRAVA NA CHARTEROVÝCH LINKÁCH ČSA

ČSA nabízejí využití přepravní kapacity po dobu platnosti letního letového řádu na svých charterových letech do Řecka. Podrobné informace o destinacích, letových řádech a cenách získáte na oddělení Akvizice/Obchod (tel. 2 2011 5333, 3046), kde Vám budou zásilky i naknihovány.

 

ZÁSILKY VAL/VUN

Doporučujeme odesílatelům cenných zásilek VAL a VUN, aby tento druh zboží knihovali především na ranní linky. Na večerních a nočních linkách je větší pravděpodobnost problémů s handlováním zásilek v místě určení.

 

STATISTIKY KNIHOVÁNÍ „FLOWN AS BOOKED“

Počínaje srpnem letošního roku jsme začali pravidelně sledovat tzv. statistiku „flown as booked“. Jedná se o počet zásilek, které byly odeslány linkou ČSA přesně v souladu s knihováním, vztažený k celkovému počtu knihovaných zásilek. Za první měsíc, kdy tento ukazatel sledujeme, dosáhla jeho hodnota 92,6 %, u zásilek počínajících v Praze 96 %.
V nejbližší době začneme tento kvalitativní ukazatel pravidelně zveřejňovat na internetové stránce www.csacargo.cz

 

PŘEPRAVA DGR do USA

Pro zásilky nebezpečného zboží do USA platí s okamžitou účinností nařízení americké vlády, podle kterého je možné jednou linkou do USA přepravit nejvýše 25 kg nebezpečného zboží a současně 75 kg nehořlavého plynu. To se týká též linky OK 050 PRG-JFK.
I přes negativní komerční dopady tohoto opatření věříme, že je přijmete s pochopením a vezmete je v úvahu při knihování zásilek do USA.

 

ROZŠÍŘENÍ EQUATION

Seznam destinací, do kterých je možné posílat expresní zásilky, se opět rozšířil. Do nabídky jsme doplnili BRQ, BUH, CAI, LCA, LJU, TLV, YTO, YUL a ZAG.
Doporučujeme Vaší pozornosti také zcela nově vytvořenou internetovou prezentaci na adrese www.equation. cz, kde naleznete všechny informace týkající se našeho expresního produktu.

 

ČÁROVÉ KÓDY V EXPORTU

Vzhledem k nově zavedenému používání čteček čárových kódů při exportu se na Vás obracíme s prosbou o zavedení tisku labelů technologií čárových kódů. Používání čteček usnadňuje odbavení zásilek a snižuje možnost chyb při manipulaci s nimi.
Pokud máte technické otázky týkající se tisku čárových kódů, prosím kontaktuje ing. Petra Strnada na tel. čísle 2 2011 3468, který Vám poskytne potřebné informace.

 

ČSA HANDLUJÍ URAL AIRLINES

Oznamujeme všem odesílatelům zásilek s Ural Airlines (U6), že od 2. září ČSA poskytují této letecké společnosti handlingové služby. Knihování zásilek se nadále provádí přes kancelář U6 (+420 2 2011 5426).

 

PŘEPRAVA ŽIVÝCH ZVÍŘAT (AVI)

Dovolujeme si požádat všechny zákazníky, posílající zásilky živých zvířat, aby věnovali pozornost tomuto opatření. Na jedné lince operované airbusem A 310 můžeme akceptovat pouze jeden druh zvířete, tj. např. pouze psy. Zároveň na spojených linkách, jako je PRG-KWI-DXB, lze přijmout zásilku AVI pouze do jedné z těchto destinací.
Dále upozorňujeme všechny zákazníky posílající AVI, aby dokumenty (certifikáty) dodávali ve 2 fotokopiích + 1 originál. Využívání kopírky na tarifním oddělení ČSA Cargo není součástí manipulačních poplatků.

 

SPOLUPRÁCE S CARGOLUXEM

Od 1.8. poskytujeme handlingové služby také společnosti Cargolux International Airlines (CV), se kterou můžete zároveň posílat zboží na našich AWB přes Luxemburg do následujících destinací:
MEX, GDL, JNB, DUR, CPT, JFK, SEA, YYC, SFO, LAX, PDX, YVR
Doprava na úseku PRG-LUX je zajišťována náhradní kamionovou dopravou. Cenové podmínky i kapacitní možnosti do těchto destinací jsou velmi atraktivní, kontaktujte laskavě oddělení Akvizice na tel. čísle +420 2 2011 5333.

 

UPŘESNĚNÍ K CENÍKU MANIPULAČNÍCH POPLATKŮ

Upozorňujeme zákazníky na upřesnění činnosti „naložení zboží“ do auta v rámci nadstandardních služeb, které Vám ČSA Cargo může poskytnout. Naložením se rozumí vyzvednutí zásilky na ložnou plochu auta, nikoliv její rozmísťování. Naložení zásilek o váze větší než 2000 kg je třeba předem dohodnout s vedoucím skladu, panem Daliborem Stáhalou na telefonním čísle +420 2 2011 3343.

 

DOKUMENTAČNÍ ODBAVENÍ ZÁSILEK

Rádi bychom požádali zákazníky, vyzvedávající si zásilky u přepážky ČSA Cargo Import, aby měli připraveny k předložení všechny potřebné dokumenty (kopie AWB, kopie faktury a plné moci). Velice nám to usnadní proces odbavení zásilek a zkrátí čas potřebný pro jejich vydání.

 

KONSOLIDOVANÉ ZÁSILKY DO KÁHIRY a NEW YORKU

V souvislosti s požadavky celních správ výše uvedených stanic žádáme zákazníky, aby při posílání konsolidovaných zásilek přiložili k AWB volně 2 kopie konsolidačních manifestů.

 

TRACKING ZÁSILEK PRG-DXB-PRG

S potěšením Vás informujeme o kvalitativním zlepšení sledování cesty zásilek na linkách ČSA směřujících do/přes Dubaj. Osud jednotlivých zásilek můžete sledovat na webových stránkách www.csacargo.cz nebo Vám ho sdělí odd. Akvizice na telefonním čísle +420 2 2011 5333.

 

NOVÁ DESTINACE - COLOMBO

ČSA zahajují od 29.10. 2002 po dobu zimního letového řádu provoz do srílanské metropole Colomba. Spojení je zajišťováno 2krát týdně (úterý a pátek) letadlem A310. Odlet z Prahy je ve 13.10 h, přílet do Colomba je další den ráno v 5.20 hodin.

 

FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR ŘEDITELE ČSA CARGO

Druhý ročník fotbalového turnaje o pohár ředitele ČSA Cargo se uskutečnil 12.9.2002 v Dobrovízi za účasti týmů Fritz Companies, Gebrüder Weiss, Maurice Ward a ČSA Cargo. Vítězem 2. ročníku tohoto turnaje v malé kopané se stal tým agentury Gebrüder Weiss, na druhém místě se umístil team ČSA Cargo a na třetím místě skončil team Fritz Companies. Děkujeme všem aktérům za účast, vítězi gratulujeme a těšíme se na další ročník turnaje.

 

CARGO NEWS V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Pokud si přejete zasílat vydání Cargo News emailem, sdělte nám, prosím, Váš emailový kontakt a příští číslo již obdržíte v elektronické podobě. Můžete uvést neomezený počet adres ve Vaší společnosti, na které si přejete Cargo News posílat. Prosíme Vás, abyste nás informovali také v případě, že si Cargo News nepřejete zasílat vůbec. V obou případech laskavě kontaktuje sl. Gabrielu Půtovou (gabriela.putova@csa.cz, tel: +420 2 2011 3326).

Zároveň připomínáme, že archiv všech starších vydání Cargo News je zpřístupněn na internetové adrese www.csacargo.cz

S radostí oznamujeme našim zákazníkům, že vedoucí referátu akvizice/obchod sl. Eva Pevná vstupuje ve svazek manželský a ode dne 4. 7. bude užívat jméno Eva Kačurová.

Všem našim zákazníkům, obchodním přátelům a zaměstnancům přejeme krásné léto a příjemně strávenou dovolenou.

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁSILKÁCH LUFTHANSY

Upozorňujeme zákazníky, že ČSA nemohou poskytovat informace o zásilkách letecké společnosti Lufthansa a ostatních námi nehandlovaných společností. Tyto informace je třeba adresovat buď přímo na leteckou společnost nebo na jejich handlingového agenta (Menzies nebo ČSL). Všem zákazníkům rádi zodpovíme dotazy na naše zásilky a zásilky námi handlovaných leteckých společností.

 

ZÁSILKY ŽIVÝCH ZVÍŘAT

Žádáme všechny odesílatele, aby při podávání zásilek živých zvířat striktně dodržovali předpisy IATA Live Animals Regulations (LAR). Jedná se zejména o řádné vyplňování „Prohlášení odesílatele“ v anglickém jazyce (destinace anglicky, název druhu anglicky a latinsky, nikoliv česky), označování druhu zvířat na nálepkách a přepravkách a uvádění 24hodinového kontaktu na kompetentní osobu na AWB i na přepravce.

V souvislosti s tím doporučujeme stálým zákazníkům zakoupit manuál IATA LAR a absolvovat odborný kurz na Výcvikovém středisku ČSA.
Podrobnosti o kurzu jsou k dispozici u sl. Barbory Laznové na tel: +420 2 2011 1426.
Cena kurzu je 1500 Kč včetně DPH. Podrobnosti o manuálu a jeho pořízení je možno získat na tel: +420 2 2011 6378 – ing. Petr Činátl.

 

OMEZENÍ SLUŽEB VETERINÁRNÍ STANICE NA LETIŠTI PRAHA – RUZYNĚ

Upozorňujeme zákazníky na změnu pracovní doby letištní veterinární stanice, platnou od 1.7. 2002:

Po – Pá:                    7:00 – 21:30
So – Ne a svátky:   9:00 – 17:00

Mimo tuto dobu nebudou zásilky živých zvířat, zkazitelných potravin a surovin živočišného původu odbavovány. Závazné časy příletů zboží podléhajícího veterinární kontrole musí být oznamovány veterinární stanici nejméně 24 hodin předem.
ČSA budou ve spolupráci s Českou správou letišť a ostatními subjekty působícími na letišti iniciovat jednání s veterinární správou o opětovném zavedení pohotovostní služby.

 

PŘEPRAVA ZÁSILEK DO TUNISU

ČSA ve spolupráci s Travel Servisem (QS) nabízí v letní sezóně možnost posílání zásilek do Tunisu. Pro aktuální letový řád a cenové podmínky kontaktujte ČSA Cargo, oddělení Akvizice, tel. +420 2 2011 5333.

 

DESTINACE SPLIT

Rádi Vás informujeme, že ČSA zahajují sezónní operování do destinace Split v době od 21. května do 29. září. Provoz je zajišťován ve dnech úterý, středa a neděle letadlem ATR, od 22. června i v sobotu letadlem Boeing 737.

 

DESTINACE KUVAJT

S potěšením Vás informujeme o možnosti přepravy zásilek do KWI. V období od 14. 6. do 13. 9. operují ČSA tuto linku pravidelně každou středu a pátek letadlem Airbus 310.

 

APELACE NA PLATEBNÍ KÁZEŇ

V souvislosti s přechodem na nový účetní systém (Oracle - ERP) nevylučujeme, že v dohledné době budou automaticky generovány penalizační faktury. Tímto upozorněním chceme předejít případným nepříjemnostem a zároveň připomenout dodržování časových limitů plateb, které jsou uvedeny ve Smlouvě o spolupráci, která je nedílnou součástí agentské smlouvy.

 

EQUATION

ČSA rozšiřuje nabídku Equation do dalších destinací. K dnešnímu dni je možné expresní zásilky podávat na linky ČSA do ATH, BCN, BHX, TXL, BTS, CGN, CDG, DUS, FRA, HAJ, HAM, HEL, JFK, KSC, LHR, MAD, MAN, MUC, OSR, RIX, SKG, STR, STN, WAW. V průběhu příštích týdnů bude tento produkt rozšířen do většiny stanic.

Equation znamená expresní odbavení zásilek při podávání i výdeji, garantované odeslání požadovanou linkou a záruku vrácení peněz v případě nedodržení standardů produktu.

ROZDÍL VÁHY NA JCD A AWB

V souvislosti se zvýšeným výskytem nesrovnalostí mezi váhou uváděnou na JCD/AWB a skutečnou váhou u vývozních zásilek Vás žádáme o co nejvyšší pozornost deklarovaným vahám v těchto doprovodných dokumentech. Zásilky s rozdílnými údaji nebudou bez předchozí konzultace a potvrzení celního úřadu (CÚ) přijaty k přepravě.
V případě diference vah je nutná osobní konzultace s CÚ, který do budoucna nevylučuje uplatňování sankcí systémem pokut. Věříme, že přijmete taková opatření, která předejdou narušení vzájemných vztahů CÚ, dopravce a odesílatele.

 

 

REORGANIZACE ODDĚLENÍ PROVOZ

K datu 1. dubna 2002 dochází ke změně ve funkci vedoucího oddělení Provoz Cargo. Do této funkce byla jmenována ing. Libuše Králová.

Současně dochází ke zřízení nové funkce Supervisor provozu, kterou budou ve dvou směnách zastávat pánové Zdeněk Ducháček a Pavel Kaczkowski. Úlohou supervisorů je zejména koordinace celého procesu odbavení zboží, neustálé sledování kvality handlingového procesu a řešení problémových situací. Se svými požadavky se na supervisory můžete obracet na tel. čísle 0602 – 17 13 69 od 7 do 20 hodin ve všední dny a od 7 do 15 hodin v sobotu.

Funkci vedoucího skladu bude zastávat pouze p. Dalibor Stáhala. Pozici vedoucí Dovozu bude zastávat paní Libuše Budínská, vedoucí Vývozu paní Věra Schwarzová.

Všechny uvedené změny mají jeden společný cíl – lepší organizace práce a vyšší úroveň služeb poskytovaných Vám, našim zákazníkům.

Zde si můžete prohlédnout nové organizační schéma provozní části ČSA Cargo.


 


PALIVOVÝ PŘÍPLATEK

Vzhledem k opětovnému růstu cen leteckého paliva budou také ČSA od 15. 4. 2002 opět aplikovat palivový příplatek (fuel surcharge) ve výši 1,60 Kč/kg skutečné váhy pro všechny váhové kategorie, včetně M. Tento příplatek se na AWB uvádí pod označením MYC.


AKCE MADRID – LONDÝN

Připomínáme, že do 16. června nasazují ČSA na nedělní linky do Madridu a Londýna Heathrow letadlo Airbus 310. Informujte se o mimořádné cenové nabídce do těchto destinací v odkazu Speciální cenové nabídky nebo v oddělení Obchod – Akvizice na tel. čísle 02/2011 5333.


ZAHÁJENÍ PROVOZU DO BENÁTEK A KOLÍNA NAD RÝNEM

Od konce března tohoto roku zahájily ČSA pravidelný provoz do Benátek (denně kromě neděle, linka OK 734) a do Kolína nad Rýnem (denně kromě soboty, linka OK 520). Obě destinace jsou nalétávány letadly ATR 42.


SEZÓNNÍ PROVOZ DO KUVAJTU

Na období od 14. června do 13. září 2002 bude ve středu a v pátek obnoven provoz linky OK 386 do Kuvajtu letadlem Airbus 310. Odlet z Prahy je v 17.20 hodin.


IATA MANUÁLY

Informujeme Vás, že manuály IATA včetně IATA Dangerous Regulations lze přímo objednat na adrese - sales@iata.org. Objednávka musí obsahovat název společnosti, kompletní adresu, číslo telefonu a faxu, jméno kontaktní osoby, název manuálu a počet výtisků.VÝSLEDKY SPOLUPRACUJÍCÍCH AGENTUR V ROCE 2001

Smluvní agentury ČSA

 1. Čechofracht
 2. Cargo Partner
 3. Danzas
 4. Schenker Logistic
 5. Expeditors
 6. Transped SOC
 7. ATS
 8. DM Cargo
 9. E.S.T.
 10. Franz Welz

Ostatní partnerské agentury

 1. Top Air Cargo
 2. Kingsfischer
 3. DBCZ
 4. SETTO
 5. Hellman PKZ
 6. Militzer & Münch
 7. Filmsped
 8. CT Cargo
 9. Traco Interlogistic
 10. Birkart CR

Integrátoři

 1. Inspekta - Fedex
 2. DHL
 3. TNT

ZAHÁJENÍ PROVOZU DO NOVÝCH BODŮ SÍTĚ ČSA

Od letního let. řádu ČSA Léto 2002 zahajují ČSA létání do:

 • Kolína nad Rýnem linkou OK 520 s pravidelným odletem 6 x týdně v 20:55 h (typ letadla ATR)
 • Benátek linkou OK 734 s každodenním odletem v 14:05 h (typ letadla ATR)

PERSONÁLNÍ ZMĚNA V ODDĚLENÍ OBCHOD - AKVIZICE

K 8. 2. 2002 odešla do důchodu naše dlouholetá pracovnice paní Naďa Rothová, která zastávala funkci vedoucí akvizice. S důvěrou se nyní obracejte na novou vedoucí, slečnu Evu Pevnou (telefon 02/2011 3046), které přejeme mnoho pracovních úspěchů.

TERMÍNY INVENTUR SKLADU ČSA CARGO

ČSA Cargo naplánovalo provedení inventury skladu v termínech 27. 3., 29.5., 31.7., 25.9. a 4.12. 2002. V těchto termínech je z provozních důvodů možno vydávat importní zásilky pouze do 12 hodin.


 

ZVÝŠENÍ KAPACITY NA ÚSEKU PRG/DXB

Chtěli bychom Vám připomenout, že od 1. 3. 2002 nasazují ČSA na linku OK - 388 letadlo typu A-310-300 a jsou tedy schopny ve zvýšené míře knihovat prostor pro Vaše zásilky v rozsahu 3 - 5 tun na každý let.


ZMĚNA POPLATKU ZA NEVYPLACENÉ ZÁSILKY

Členové Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) odhlasovali změnu poplatků za nevyplacené zásilky. Z tohoto důvodu se zvyšuje poplatek „charges collect fee„ pro Českou republiku a většinu dalších zemí na 5 % z tarifovaného dopravného. Minimální částka pro ČR je stanovena na 300 Kč. Tato změna je publikovaná v IATA TACT RULES s platností od 1.2.2002.


SNÍŽENÍ PRODEJNÍ CENY PŘEPRAVEK PRO PSY

S účinností od 15.2. 2002 dochází ke změně prodejní ceny u obou typů námi prodávaných přepravek pro psy, a to následovně:

 • přepravka střední (60x45x40cm) ... 1 899,- Kč (cena včetně 22 % DPH)
 • přepravka velká (100x65x70cm) ... 6 899,- Kč (cena včetně 22 % DPH)

ZAVEDENÍ ČASOVÉHO OZNAČENÍ AWB

ČSA Cargo zavedlo časové označení na AWB při příjmu zboží do skladu tak, aby bylo zřetelně vidět, kdy byla zásilka přijata k přepravě. Toto opatření sníží možnost vzniku nedorozumění.


ZKOUŠKY NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ PRO PŘÍMÉ ZÁKAZNÍKY A ne-IATA AGENTURY

Za účelem dosažení jednotnosti napříč leteckými společnostmi, ČSA budou od 1.5.2002 požadovat od přímých zákazníků a ne-IATA agentur podávajících k přepravě nebezpečné zboží , certifikát „Dangerous Goods Awarness“, který potvrzuje znalost základních předpisů a podmínek pro přepravu nebezpečného zboží. Pro získání tohoto certifikátu je nutné absolvovat jednodenní kurs pořádaný Výcvikovým střediskem ČSA. Cena kursu činí 1300 Kč. Pro podrobnější informace kontaktuje p. Ing. Činátla - tel. 02/2011 6378 nebo pí. Dubskou - tel. 02/2011 2487.


SLAVNOSTNÍ VEČER ČSA

Dne 14. 2. 2002 se konal v hotelu Diplomat Slavností večer ČSA u příležitosti vyhlášení nejlepších agentur za rok 2001. Byly vyhlášeny 3 nejlepší agentury v oblasti přepravy cestujících, charterů a carga. Za cargo si v daném pořadí ocenění odnesl Čechofracht, Cargo Partner a Danzas. Večer byl zpříjemněn módní přehlídkou Jablonexu, rautem a příjemnou hudbou skupiny Blue Moon Band. Děkujeme všem partnerům, kteří se toho večera zúčastnili a přispěli tím k jeho úspěchu.

 
Mapa stránek  |  Privacy Policy  |  České aerolinie Cargo - FAQ  |  Kontakty  |  Přepravní podmínky
Copyright © 1998-2017 Czech Airlines, a. s.