České aerolinie Cargo

Archív 2001

 

ZAVEDENÍ SALES MODULU

Ke dni 1. 1. 2002 zavádějí ČSA zkušební provoz nového prodejně - zúčtovacího systému „Sales Modul“, který umožní ČSA zjednodušení a zrychlení účetních procesů.

Sales Modul se prakticky dotkne řady vybraných obchodních partnerů, kterým byla nebo jsou v příloze těchto Cargo News přidělena čísla leteckých nákladních listů ČSA. V zájmu hladkého fungování systému prosíme tyto partnery, aby pro přepravy s ČSA používali pouze čísla nákladních listů z přidělené řady.

V případě jakýchkoliv dotazů, nebo pokud máte zájem obdržet řadu AWB e-mailem nebo na disketě, laskavě kontaktujte pí Vávrovou na tel. čísle 02/2011 3698.


NOVÁ CENOVÁ STRUKTURA DO NĚMECKA

Přechod na systém Sales Modul si mimo jiné vyžádal také úpravu struktury tarifů do Německa. Jak je patrné z přiloženého ceníku, do tohoto teritoria budou uplatňovány ceny pouze v kategoriích M a N.


ZKOUŠKY IATA DGR

Jak jsme Váš již dříve informovali, budou ČSA vyžadovat, aby zákazníci, kteří podávají k přepravě zásilky nebezpečného zboží, měli alespoň jednoho pracovníka, který má platný IATA certifikát na znalost DGR. Abychom umožnili všem partnerům tento požadavek splnit, prodlužujeme lhůtu na získání zmíněného certifikátu do 1. května 2002.

Další kurz, pořádaný Výcvikovým střediskem ČSA, proběhne v dubnu 2002 a cena činí cca 6000,- Kč.
Přihlášky je nutné podat do konce roku 2001 (kontakt pí. Dubská,tel. 02/2011 24 87).


ZVÝŠENÁ KAPACITA NA OK-388 DO DUBAJE

Chtěli bychom Vás upozornit, že ve dnech 21., 26. a 28. 12. 2001 a ve dnech 2., 4. a 9. 1. 2002 nasazují ČSA na linku OK - 388 letadlo typu A-310-300 a jsou tedy schopny ve zvýšené míře knihovat prostor pro Vaše zásilky. Letadlo A-310 bude nasazeno na tuto linku opět až v březnu 2002.


NOVÁ PRACOVNICE ODDĚLENÍ OBCHOD - AKVIZICE

Dnem 1. 12. 2001 posílila řady obchodních zástupců ČSA Cargo pí. Michaela Kaňáková, která dříve působila na pracovišti Dovoz ČSA Cargo.


SPOLUPRÁCE ČSA SE SPOLEČNOSTÍ ALITALIA

Díky užší spolupráci s naším aliančním partnerem, společností Alitalia, Vám ČSA budou schopny nabídnout rozšíření okruhu destinací, provozovaných ve spolupráci s italským národním dopravcem. Již v prvních dnech nového roku Vám budou zaslány dodatky k ceníku, ve kterých se objeví nové zajímavé body, nalétávané Alitalií v Africe, Severní Americe a na Dálném Východě.


PŘEPRAVA ŽIVÝCH ZVÍŘAT S EMIRATES AIRLINES

Letecká společnost Emirates (EK) s okamžitou platností požaduje, aby u všech zásilek živých zvířat přepravovaných touto společností, odesilatel disponoval písemným potvrzením příjemce, že takovou zásilku v místě určení převezme. Prakticky to znamená, že knihování zásilky nelze provést do doby, kdy odesilatel takové potvrzení nepředloží stanici odeslání.
Prosíme zákazníky, aby toto opatření měli na paměti, pokud požadují přepravu živých zvířat v kombinaci ČSA/EK.


PŘÍJEM ŽIVÝCH ZVÍŘAT K PŘEPRAVĚ

Zákazníkům, kteří přepravují letecky živá zvířata, si dovolujeme připomenout platné předpisové požadavky, které je třeba dodržovat: Při příjmu zvířat musí být kontejner (přepravka) označen těmito údaji:

 • odesilatel - jméno, adresa a tel.kontakt
 • příjemce - jméno, adresa a tel.kontakt
 • osoba, kterou je možno ohledně zásilky kontaktovat po celých 24h (pokud je jiná než odesilatel nebo příjemce)
 • obecný anglický název a latinský odborný název - např. Reptiles/Varanus komodoensis
 • u zásilek jedovatých zvířat, která mohou kousnout či bodnout (např.hadů,včel) musí být kontejner označen "Poisonous"
 • zásilky agresivních zvířat např. šelem, ptáků a ještěrů, musí být označeny nápisem "This animal bites"
 • při přepravě zvířat je třeba kontejner doplnit informací o tom, kdy bylo zvíře naposledy krmeno a musí být dostupná "Instrukce o krmení a napájení"

Při příjmu zvířat musí být kontejner polepen nálepkami:

 • na nálepce AVI se ponechá symbol zvířete, které je přepravováno, ostatní skupiny je vhodné vyškrtnout
 • v řádce pro druh zvířete musí být uveden počet kusů a obecný anglický název (např. 4 Cats)
 • kontejner se zvířetem musí být ze všech stran polepen směrovými šipkami "This way up"

K přepravě nesmí být přijata zvířata (štěňata/koťata) mladší 3 měsíců. Očkování se musí provádět nejdříve 2 měsíce po narození a je třeba dodržet 30denní limit mezi očkováním a přepravou zvířete, z důvodu účinnosti očkování.

Uspání zvířete před přepravou se nedoporučuje a závisí na rozhodnutí veterináře. Pokud je uspání provedeno, k dokumentaci se musí přiložit a vyznačit na přepravku záznam o uspávací látce, času podání a trase na jakou byla látka aplikována.

 Nové ceníky ČSA CARGO

V tomto týdnu jsou našim zákazníkům distribuovány ceníky ČSA Cargo pro přepravu zboží pro období zimního letového řádu.
V novém ceníku nedochází k cenovým změnám na linkách ČSA.

U některých destinací provozovaných smluvními partnery dochází k následujícím změnám:

 • snížení cen do oblasti Blízkého a Dálného Východu.
 • navýšení cen do oblasti USA.

Jako součást ceníku přepravy zboží Vám bude také distribuován nový sazebník vedlejších poplatků, který vstupuje v platnost 1. listopadu.

Připomínáme, že ČSA od 15.10. uplatňují na svých linkách příplatek Security Charge, který pokrývá zvýšené náklady na pojištění letecké dopravy a zajištění bezpečného provozu. ČSA zároveň pozorně sledují vývoj cen leteckých pohonných hmot a jsou připraveny při jejich dalším poklesu zrušit inkaso palivového příplatku.


Změny v letovém řádu ZIMA 2001/2002

S ohledem na změny v poptávce po přepravě cestujících byly ČSA nuceny částečně upravit již zveřejněný letový řád „Zima 2001/2002“ (platnost od 28.října 2001 do 30. 3. 2002).

 • linka OK-052/053 PRG-NEWARK-PRG nebude provozována od 20. 11.
 • úterní linka OK-050/051 PRG-JFK-PRG nebude provozována v období 19. 11. 2001 - 30. 3. 2002
 • v období 20. 11. 2001 - 17. 12. 2001 a 7. 1. 2002 - 30. 3. 2002 bude provozována pondělní linka OK - 050/051 PRG-JFK-PRG
 • v období od 5. 11. 2001 - 19. 11. 2001 nebude provozována pondělní linka OK-270/271 PRG-KÁHIRA-PRG
 • na linku ČSA do Dubaje bude namísto původně plánovaného typu typu A-310 nasazováno letadlo B-737-400

Nový sazebník vedlejších poplatků

Základní manipulační poplatek v exportu i v importu zůstává nezměněn, přistoupili jsem však ke zpoplatnění některých služeb a zavedení nových poplatků, na které bychom Vás rádi upozornili:

 • poplatek za vystavení leteckého nákladního listu (kód poplatku AWC) ve výši 200,- Kč (týká se zákazníků, kterým ČSA vystavují AWB ve vlastní provozovně na letišti Praha Ruzyně).
 • poplatek za zajištění tranzitního povolení (kód poplatku TRC) pro zásilky zbraní a munice ve výši 1500,- Kč.
 • poplatek za vystavení příkazu „Charges Correction Advice - CCA“ (kód poplatku MCC) ve výši 300,- Kč.
 • 100 % příplatek k základnímu manipulačnímu poplatku v exportu u zásilek živých zvířat a lidských ostatků.
 • 100 % příplatek k základnímu manipulačnímu poplatku za expresní odbavení zásilky v dovozu.

Zásilky "EQUATION"

Všem zákazníkům bychom rádi připomenuli, že ČSA Cargo zajišťuje přepravu expresních zásilek s garantovaným odesláním a maximálně zkrácenou dobou odbavení - „Equation“. Tento nový produkt zavedly ČSA v průběhu roku 2001 a přeprava zásilek tohoto typu je prováděna do Frankfurtu, Paříže, Londýna, Helsinek, Birminghamu, a Manchesteru. Od srpna byla nabídka produktů rozšířena o destinaci JFK a v dovozním směru o Londýn a Paříž. Zájemcům rádi poskytneme podrobné informace.


Veletrh DOPRAVY A LOGISTIKY v Brně

Ve dnech 24. 28. 9. 2001 se ČSA Cargo zúčastnilo veletrhu Dopravy a logistiky Brně. Rádi jsme na našem stánku přivítali zástupce našich partnerů a zákazníků.


Handlingový poplatek za odbavení zásilek do USA

Připomínáme, že nadále zůstává v platnosti poplatek, který v červenci 1997 zavedla americká celní správa za proceduru spojenou s vyclíváním zásilek končících v USA. Poplatek činí 150,- Kč za zásilku a je účtován odesilateli k základnímu manipulačnímu poplatku ČSA.


Odesílání zásilek do Libanonu

Připomínáme, že zásilky určené do Bejrútu nemohou z celních důvodů odcházet po částech. Aby bylo zabráněno problémům s libanonskými celními orgány je účelné na 1 nákladní list odesílat zásilky o váze cca 500 kg.


Provozní doba ČSA CARGO

ČSA Cargo s ohledem na časové rozložení poptávky po službách i nadále zajišťuje provoz pro zákazníky v následujícím rozsahu:

Pondělí až pátek:Sobota:Neděle:
Export 7.00 - 18 hodExport 7.30 - 14 hodzavřeno
Import 7.00 - 18 hodImport 7.30 - 14 hodzavřeno
Tarify 7.00 - 18 hodTarify 7.00 - 14 hodzavřeno

Po předchozím projednání s vedením ČSA Cargo - Provoz lze provést vydání dovozní zásilky i mimo tyto provozní hodiny.
ČSA Cargo je Vám tedy v pracovní dny schopno vydávat zásilky 24 hodin denně.


ČSA zastupují Korean Air Cargo

ČSA s potěšením oznamují, že se staly generálním prodejním agentem v oblasti přepravy zboží pro společnost Korean Air Cargo (KE) pro Českou a Slovenskou republiku. ČSA i KE jsou členy aliance leteckých společností SkyTeam Cargo.

Korean Air Cargo se dnes řadí mezi světovou špičku co do objemu přepraveného zboží, ale i v hodnocení úrovně kvality. Ve statistikách IATA figuruje KE na druhém místě v množství vykázaných tunokilometrů.

Společnost provozuje 20 vlastních nákladních letadel a využívá také kapacitu více než 110 osobních letadel Korean Air. Přes své letištní centrum v Soulu nabízí jedinečné pokrytí do destinací v Koreji, Japonsku, Číně a v celém regionu Dálného Východu, Oceánie a Austrálie.

Doprava z ČR je uskutečňována leteckými či kamionovými linkami ČSA do některého z evropských bodů nalétávaného KE (především Frankfurtu) a dále letadly KE až do cílové destinace. Na všech úsecích dopravy budou používány letecké nákladní listy ČSA – AWB 064.

Od pondělí 3. prosince ČSA zajišťují pro KE distribuci ceníků, knihování, zúčtování a další aktivity. S důvěrou se obracejte na naše oddělení Obchod – Akvizice pro další podrobnosti (tel. 02/2011 3046, sl. Eva Pevná). Detailní prezentaci KE, včetně letového řádu, naleznete na internetové stránce www.skyteamcargo.com.

Věříme, že služby našeho aliančního partnera využijete a že s nimi budete spokojeni stejně, jako tisíce zákazníků na celém světě.

v Praze, dne 21. listopadu 2001

 Mimořádná bezpečnostní opatření v terminále ČSA Cargo

V souvislosti s událostmi, ke kterým došlo 11. září v USA, je zvýšená pozornost všech leteckých dopravců věnována zajištění bezpečnosti leteckého provozu. Součástí bezpečnostních opatření je i rentgenování všech vývozních zásilek, což se projevuje značným prodloužením doby odbavení zásilek.

Dovolujeme si na Vás proto apelovat, abyste nám v tomto náročném období předávali zásilky:

 1. vždy kompletně připravené k odeslání a to v dostatečném předstihu před odletem linky
 2. pokud možno zásilky předávejte ložené na europaletách tak, abychom nemuseli do rentgenu vkládat jednotlivé kusy zvlášť
 3. Zároveň připomínáme, že v souladu s mezinárodními bezpečnostními předpisy jsou exportní zásilky, jejichž rozměry neumožňují rentgenování, povinně skladovány 24 hodin v našem terminále. Pro informaci upřesňujeme, že čelní rozměry rentgenu, kterým disponujeme, jsou 120*120 cm.


Podpora opatřením BRITISH AIRWAYS

Na základě incidentu z léta t.r. s větším množstvím nedeklarovaného nebezpečného zboží z Prahy stanovila společnost British Airways World Cargo (BAWC) přísnější požadavky na dodržování předpisů v oblasti supervisingu nebezpečného zboží (DG), zajištění bezpečnosti a vystavování AWB. ČSA Cargo vyjadřuje těmto opatřením BAWC plnou podporu.

Požadavek na sféru DG znamená, aby každá agentura měla k dispozici aktuální manuál IATA DGR a alespoň jednoho pracovníka s certifikátem IATA DGR. Toto kritérium pro spolupráci s agenturami začnou ČSA uplatňovat od 1. ledna 2002. Připomínáme, že tyto certifikáty mohou Vaši pracovníci získat také prostřednictvím Výcvikového střediska ČSA, pí. Iva Dubská, telefon 02/2011 2394.

Letečtí dopravci v Praze se často potýkají s problémem nekompletních leteckých nákladních listů (AWB) s chybějícími listy, za které se musí vytvářet fotokopie, což je časově a finančně náročné. Je nezbytně nutné, aby AWB (v exportu) obsahoval kopie 1,2,4,5,6 a 7. Dovolujeme si upozornit, že ČSA si s okamžitou platností vyhrazují právo odmítnout AWB, které nebudou tyto kopie obsahovat.

Upozorňujeme dále, že plnou zodpovědnost vůči dopravci za obsah zásilky má odesilatel, který je podepsán vpravo dole na AWB. Pokud tedy namísto skutečných odesilatelů uvádíte svou spediční firmu, nesete plnou zodpovědnost za obsah zásilky.

Je třeba také uvádět plnou adresu příjemce včetně telefonu, co nejkonkrétněji stanovovat komoditu a ověřovat údaje zákazníka o hmotnosti zásilky. Zásilky, u nichž vznikne jakákoliv pochybnost o jejich obsahu, budou vyloučeny z přepravy.

Je také nutné odlišovat vedlejší poplatky zatěžující dopravce a agenta a psát je do správných kolonek. Správnost vyplnění AWB a přítomnost všech nutných kopií bude striktně kontrolována. V případě nesprávně uvedených poplatků si vyhrazujeme právo opravy ve formě CCA (Cargo Charges Correction Advice) za poplatek.

Věříme, že uvedená nezbytná opatření přijmete s pochopením. Vede nás k nim snaha zajistit maximální bezpečnost našich cestujících a bezproblémovou přepravu Vašich leteckých zásilek.

Předem děkujeme za spolupráci.

Zvýšená kapacita do USA

V důsledku současného snížení počtu cestujících na linkách ČSA z Prahy do New Yorku se zvýšila kapacita pro přepravu zboží. ČSA jsou nyní schopny přepravovat zbožové zásilky ve vyšších váhových kategoriích a objemech než obvykle. Knihování zásilek provádějte laskavě standardním způsobem v odděleních Řízení systému nebo Obchod.


 

Expresní zásilky na linkách ČSA

ČSA, jako člen aliance Sky Team Cargo, zahájily dne 9. 7. 2001 prodej expresního produktu Equation ČSA na linkách z Prahy do Frankfurtu, Paříže, Helsinek, Londýna - Heathrow, Londýna - Stanstedu, Birminghamu a Manchasteru. V rámci tohoto produktu, jehož standardy jsou stejné u všech partnerů v alianci, nabízíme zákazníkům maximálně zkrácenou dobu odbavení zásilky v Praze i v letišti určení a garantované odeslání zásilky požadovanou linkou.

Počet bodů, do a ze kterých bude tento produkt nabízen, bude postupně rozšiřován, přičemž již na 15.8. plánujeme rozšířit nabídku o stanici New York.

Veškeré informace o tomto produktu a cenách Vám rádi sdělíme na naši infolince 02/2011 5333.


Alitalia a Sky Team Cargo

Dne 29. 8. 2001 proběhne v Praze zasedání Výkonné rady ředitelů Sky Team Cargo, na kterém se očekává vstup italského národního dopravce do této nákladní aliance.


Spolupráce ČSA Cargo s agenturami v ČR

Podstatnou část přepravních tržeb v 1. pololetí 2001 získaly ČSA díky spolupráci s partnerskými spedičními agenturami.

TOP 5 tvoří za toto období:
 1. Schenker Logistic
 2. Čechofracht
 3. CARGO PARTNER ČR
 4. Danzas
 5. E.S.T.

Účast ČSA Cargo na veletrhu Transport a Logistika 24. - 28. 9. 2001 v Brně

ČSA Cargo se zúčastní této důležité akce, která probíhá zároveň s Mezinárodním strojírenským veletrhem. Veletrhu se účastní velký počet společností z oblasti dopravy, logistiky a zasilatelství. Těšíme se na Vaši návštěvu na našem stánku č. 63 v pavilonu A1. Pro případné zájemce máme k dispozici omezený počet volných vstupenek na tuto akci.
Tyto jsou k dispozici na vyžádání na tel. 02/2011 5333 - infolinka ČSA Cargo.


Ukončení provozu ČSA do Aleppa

Vzhledem k nedostatečné poptávce po přepravě do/z Aleppa, ukončí ČSA provoz této linky ke dni 21. 9. 2001.


ČSA zajišťují handling zboží pro společnosti Belavia a Odessa Airlines

S platností od 11. 6. 2001 zajišťují ČSA handling zboží pro běloruskou společnost Belavia a ukrajinskou Odessa Airlines. Druhá z uvedených společností plánuje zahájit pravidelný provoz mezi Prahou a Oděsou od září tohoto roku.


Personální změna v oddělení Obchod ČSA Cargo

Od 1.7. 2001 nastoupila do oddělení Obchod - Akvizice pí Hana Zálejská, která nahradila ve funkci akvizitér/prodejce pana Davida Kremličku.


Fotbalový turnaj o pohár ředitele ČSA Cargo

První ročník fotbalového turnaje o pohár ředitele ČSA Cargo proběhl dne 14.6. ve Středoklukách za účasti firem Čechofracht, Fritz Companies ČR, Still ČR a pořádajících ČSA. Turnaj byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a věříme, že se stane pravidelnou společensko sportovní akcí.


Výsledky ČSA Cargo v 1. pololetí

Za prvních šest měsíců letošního roku přepravily ČSA na svých linkách 7 849 tun zboží a pošty, což představuje stejný výsledek jako ve stejném období roku 2000. V cargo terminále ČSA bylo za první pololetí 2001 odbaveno celkem 13 145 tun zboží, tedy meziročně o 13 procent více.


 

Vstup ČSA do SkyTeam Cargo

Sky Team Cargo, mezinárodní letecká aliance pro přepravu zboží založená leteckými společnostmi Aeroméxico, Air France, Delta Air Lines a Korean Air, prohlásila České Aerolinie za svého oficiálního člena. Stalo se tak 23.4. 2001 v Los Angeles, tedy měsíc po té, co ČSA vstoupily také do aliance Sky Team, která zastřešuje aktivity v oblasti osobní dopravy. V rámci aliance Sky Team Cargo se ČSA budou prezentovat pod obchodní značkou ČSA Cargo.

Co si tedy může každý zákazník a uživatel letecké nákladní přepravy pod výhodami a službami, poskytovanými členy aliance Sky Team Cargo, představit?

 • Výběr jednotného standardu služeb/produktů, které budou přizpůsobeny měnícím se potřebám zákazníků.
 • Sky Team Cargo chce nabídnout hladký a bezproblémový tok leteckých zásilek ke konečným uživatelům. Za tím účelem se připravuje, krok po kroku, soustředění odbavovacího procesu na většině letišť "pod společnou střechu" týchž handlingových partnerů.
 • Celosvětový přístup k síti členských dopravců, který umožní přepravu do zvýšeného počtu destinací na celém světě.
 • Členové Sky Team Cargo budou postupně vytvářet společnou prodejní síť tak, aby zákazníci byli komplexně obslouženi na jednom prodejním místě.
 • Sky Team Cargo bude hledat i další cesty úspor provozních nákladů, např. v oblasti společného nákupu služeb a techniky.
 • Sky Team Cargo chce nabízet své služby na vysoké úrovní a v globálním rozsahu. Za tím účelem se připravuje propojení systémů sloužících ke knihování prostoru, sledování zásilek na celé přepravní cestě a napojení těchto systému na internet

Aliance Sky Team Cargo byla smluvně vytvořena na období 10 let s možností alianční smlouvu prodloužit, pokud bude vůle jejích účastníků a výsledky budou odpovídat předpokládaným cílům.


Nová možnost dopravy do vnitrozemí USA

Od 1. května nabízíme našim zákazníkům zcela novou možnost přepravy zásilek do vnitrozemí USA. Touto možností je letecká přeprava z Prahy do New Yorku (JFK i EWR) linkou ČSA a následná kamionová doprava do bodů v USA se společností 3A - Alliance Airlines.

Dovolujeme si Vás upozornit na řadu výhod této formy dopravy:

 • společnost 3A garantuje, že zboží je z New Yorku vypraveno do cílové destinace ve stejný den, kdy bylo do New Yorku doručeno ČSA
 • žádná kapacitní omezení na následnou přepravu za New York, kromě omezení daných charakteristikami letadla Airbus 310.
 • krátká doba následné přepravy, která je v některých případech dokonce kratší než u leteckého spojení. Viz orientační časy do vybraných bodů níže:
  • Boston - přes noc
  • Philadelphia - přes noc
  • Atlanta - 1 den
  • Chicago - 1 den
  • Houston - 2 dny
  • Miami - 2 dny
  • Los Angeles - 4 dny
 • ve většině případů se jedná o přímé spojení z New Yorku až do destinace, nedochází tady k žádným dalším překladům zboží
 • po celou dobu od převzetí zásilky ČSA v Praze až do doručení do destinace je možno zásilku sledovat pomocí trackingu buď na internetové stránce ČSA Cargo (www.csacargo.com) nebo přímo na stránce 3A (www.allianceairlines.com).
 • ceny do řady bodů jsou nižší, než když je přeprava prováděna letecky na všech úsecích. Pokud součástí těchto Cargo News není také ceník, informujte se laskavě na ceny dopravného telefonicky na naší infolince na č. 02/2011 5333
 • jednoduchá procedura knihování pouze u ČSA Cargo

Rozšíření nabídky ČSA Cargo

Dnem 1.5. 2001 vstoupila v platnost dohoda o komerční spolupráci mezi ČSA a leteckou společností Travel Service (QS).

Díky této dohodě Vám nyní můžeme nabídnout přepravu na linkách QS za použití přepravních dokumentů ČSA (AWB 064). Nabídka ČSA Cargo se tak rozšiřuje o zcela nové destinace Tunis (TUN), Hurghada (HRG), Las Palmas (LPA), Tenerife (TFS) a dochází také k zahuštění provozu do Tel Avivu (TLV).

Pokud není součástí těchto Cargo News také ceník, informujte se laskavě na ceny dopravného telefonicky na naší infolince na č. 02/2011 5333


Doplňky k platnému ceníku "LÉTO 2001"

V platném ceníku ČSA Cargo dochází k těmto změnám:

 • dopravné do Soluně (SKG) je od 13.4. 2001 shodné se sazbami do Atén (ATH)
 • dopravné do Splitu (SPU) je od 16.5. 2001 shodné se sazbami do Bělehradu (BEG)
 • z ceníku jsou vyjmuty destinace Manila, Saigon a Peking
 • dochází k úpravě směrování do Soulu (SEL) via CDG a dále s Korean Air, nikoli s Air France. Cena zústává nezměněna
 • z ceníku jsou vyjmuty destinace Rio de Janeiro (RIO) a Santiago de Chile (SCL) provozované ve spolupráci s Continental Airlines

Organizační změna v provozu ČSA Cargo

Ode dne 15. 5. dochází ke spojení oddělení Vývoz a Dovoz do jednoho celku, jehož vedoucí se stane ing. Libuše Králová. Zároveň bude zřízena funkce supervisora pro dovoz (pí Libuše Budínská) a supervisora pro vývoz (pí Věra Schwarzová).


 

Nový terminál ČSA Cargo

Jak je řada z Vás jistě informována, stávající terminál ČSA Cargo na letišti Praha Ruzyně musí v roce 2003 ustoupit plánovanému rozšíření letiště, které v té době již bude na hranicích možností dalšího zvyšování počtu odbavovaných cestujících. Je tedy jisté, že do tohoto data musí ČSA Cargo provozovat svou činnost v jiných prostorách. Ve dnech těsně před vánočními svátky vrcholové vedení ČSA, a. s., rozhodlo zahájit přípravy na vybudování zcela nového cargo terminálu na rezervovaném pozemku v blízkosti terminálu Ogden Cargo. Nová budova si vyžádá investici okolo 650 milionů korun a zaručí, že i v příštích desetiletích budou služby našim zákazníkům poskytovány na nejlepší možné úrovni v důstojném, moderním prostředí.


Změny ve vedení dálkových linek ČSA od letového řádu Léto 2001

Dnem 13.3. končí ČSA provoz linky OK 174/5 PRG-DXB-BKK-DXB-PRG, která vykazovala dlouhodobě ekonomicky neuspokojivé výsledky. Přeprava zboží do/z oblasti Dálného Východu bude směrována přes Dubaj (DXB). Stanice DXB tím získává významné postavení jako bod překládky pro tranzitní zásilky do této oblasti. S ohledem na trvalou poptávku po přepravě do USA bude takto uvolněná kapacita použita na posílení spojení do New Yorku.


ČSA se vracejí na JFK

Od 9. 4. se ČSA po několikaleté přestávce vrátí k nalétávání letiště JFK (6-7x týdně) I nadále bude nalétáváno také letiště Newark (3x týdně). V této souvislosti chceme všechny zákazníky znovu upozornit, že na AWB, leteckých nálepkách a na jednotlivých kusech zásilek musí být vždy jednoznačně vyznačeno buď EWR nebo JFK, nikoli pouze NYC. V rámci zapojení ČSA do aliance Sky Team bude návazná přeprava do vnitrostátních bodů USA zajišťována společností Delta Air Lines.


Změny ve vedení krátkých a středních linek ČSA

ČSA rozšiřují od 26.3. síť linek o spojení do Vilniusu (VNO) OK 872/3 - 1x týdně.
Další novou linkou je OK 660/1 do Birminghamu (BHX) od 25.3. Tato linka bude provozována 5x týdně.
Od 8.1. byly zrušeny linky ČSA do Ženevy (GVA) a Nice (NCE).


Termíny inventur skladů zboží ČSA Cargo

Žádáme Vás, abyste si laskavě poznamenali termíny, ve kterých budou v r. 2001 prováděny inventury ve skladech zásilek ČSA Cargo. Provoz v terminálu bude omezen v těchto dnech:

 • 31. ledna
 • 28. března
 • 30. května
 • 25. července
 • 26. září
 • 28. listopadu

Výdej a nakládka dovozních zásilek o hmotnosti 5 tun a více

S ohledem na potřebu urychlit oběh zboží v dovozním skladu ČSA Vás žádáme, abyste nám u zásilek o hmotnosti 5 tun a více hlásili, kdy budete takovou zásilku odebírat a zda budete požadovat asistenci ČSA při nakládce na pozemní dopravní prostředky.


Změna ve vydávání sazebníků TACT

Vydavatel sazebníků TACT - IATA Netherlands nás v minulých dnech informoval, že od dubna 2001 budou tyto manuály vydávány pouze třikrát ročně. Všechna vydání (tj. zelený, červený a oranžový TACT rules) budou vycházet současně. V únoru 2001 vyjde ještě poslední vydání z předplatného na r. 2000.


Placená reklama v TACT - rules

Upozorňujeme všechny zbožové agentury, že mají možnost uveřejnit placenou reklamu své firmy v TACT rules. Seznam zbožových agentur a ceny inzerce jsou zveřejněny v kapitole 7.4.


Předvánoční setkání agentur a zákazníků ČSA

Dne 13.12.2000 se na pozvání ředitele ČSA Cargo sešlo cca 40 zástupců agentur a hlavních zákazníků ČSA Cargo. Byla to prakticky jediná příležitost, kdy jsme v době předvánočního shonu měli možnost se sejít a nemluvit jenom o tom, co nás celý rok spojuje, tedy o práci. K úspěchu tohoto neformálního setkání přispěly nemalou měrou i výrobky mistrů kuchařů z cateringu ČSA. Na některé se dokonce usmálo štěstí v tombole v podobě výhry volných letenek do zvoleného evropského bodu sítě ČSA.

 
Mapa stránek  |  Privacy Policy  |  České aerolinie Cargo - FAQ  |  Kontakty  |  Přepravní podmínky
Copyright © 1998-2017 Czech Airlines, a. s.