České aerolinie Cargo

Archív 2000

 

PRODLOUŽENÍ PROVOZNÍ DOBY

S ohledem na skutečnost, že se poptávka po službách ČSA Cargo stále více posouvá do pozdních odpoledních hodin, byla s účinností od 15.9.2000 zavedena na našich pracovištích Vývoz i Dovoz jednotná prodloužená provozní doba v pracovní dny, a to od 7,00 hod. do 18,00 hod.


PERSONÁLNÍ ZMĚNA V ODDĚLENÍ OBCHOD

S účinností od 1.10.2000 dochází k personální změně v oddělení ČSA Cargo - Obchod. K tomuto datu je do funkce vedoucí Akvizice v tomto oddělení jmenována pí. N. Rothová, která nahradí p. M. Vejražku.


ZMĚNY NA PRACOVIŠTI PŘÍJEM ZBOŽÍ - VÝVOZ

Od 1.10. zaregistrují naši zákazníci zásadní změnu na pracovišti zajišťujícím příjem zboží k vývozu. Dojde zde k řadě personálních změn a od listopadu také k navýšení počtu pracovníků tak, aby se výrazným způsobem zlepšila a zrychlila činnost tohoto úseku.


CENÍK ČSA CARGO NA OBDOBÍ ZIMA 2000/2001

Na období 1.11.2000 - 31.3.2001 vstoupí v platnost nový ceník ČSA Cargo pro přepravu zboží na linkách ČSA. S ohledem na přetrvávající nedostatek přepravní kapacity na linkách do USA, Kanady a Egypta (EWR, YMX, YYZ a CAI), bude zvýšena cena dopravného o 3 Kč za 1 kg ve všech váhových kategoriích zásilek s výjimkou zásilek tarifovaných za poplatek "M".


PALIVOVÝ PŘÍPLATEK

S platností od 1.10. 2000 bude palivový příplatek počítán a inkasován ze skutečné váhy zásilky (actual weight) a nikoli z "chargeable weight". Výše příplatku 3 Kč/kg zůstává nezměněna.


POUŽÍVÁNÍ ČÁRKOVÉHO KÓDU

Jak jsme již dříve informovali, zahájily ČSA v průběhu 1. pololetí tohoto roku používání čárkového kódu při manipulaci s vývozními i dovozními zásilkami.
Plnému používání této technologie však u vývozních zásilek dosud brání skutečnost, že řada agentur v České republice dosud není vybavena příslušnými tiskárnami, které opatřují čárkovým kódem identifikační zbožové nálepky.
Uvítali bychom, kdyby větší počet agentur zařadil používání tohoto zařízení do své činnosti, aby mohlo dojít k dalšímu snížení chybovosti a zrychlení manipulace se zásilkami.


PROVOZNÍ DOBA ŘÍZENÍ SYSTÉMŮ ČSA CARGO

Na základě požadavků tuzemských i zahraničních zákazníků jsme se rozhodli s účinností od 1.9.2000 prodloužit provozní dobu našeho pracoviště Řízení systémů, které na Váš požadavek provádí rezervaci prostoru na linkách ČSA. Knihování zásilek budou tedy ČSA zajišťovat:

ve všední den  od 7,00 hod. do 18,00 hod.
v sobotu       od 7,00 hod. do 15,00 hod.

Knihování zásilek požadujte na telefonních linkách +420 2 20113514, 20113410. Pro Vaši informaci dále uvádíme, že zásilky je možno knihovat nejdříve 20 dní před plánovaným odesláním. Nadále je možno v běžné pracovní době ČSA Cargo knihovat zásilky také na číslech +420 2 20113524, 20114379, 20113698, 20113156, 20115333.


NOVÉ DESTINACE V NABÍDCE CSA CARGO

Ve spolupráci s leteckou společností FISCHER AIR nabízí ČSA Cargo nově přepravu do destinací: Palma Mallorca (PMI), Malta (MLA), Dubrovník (DBV) a Agadir (AGA). Provoz je zajišťován letedly B 737-300.
Jako generální prodejce společnosti Air Moldova nabízíme také denní letecké spojení do Kišiněva (KIV).
V obou případech jsou zásilky přijímány k přepravě u ČSA standardním způsobem a jako přepravní doklad je použit AWB ČSA. Letový řád a ceník do těchto destinací Vám na vyžádání sdělí naše oddělení Obchod na tel. +420 2 20113046, 20113698.


ÚČST ČSA CARGO NA MSV V BRNĚ

ČSA Cargo se v letošním roce zúčastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se koná ve dnech 18. - 22.9. 2000. Naši reprezentanti se s Vámi rádi setkají v prostorách V / B 24 A.
Pro zájemce dále uvádíme, že ve spolupráci s firmou STILL budou před pavilonem Z na volné ploše předváděny ukázky námi používaných mechanizačních prostředků a letadlového kontejneru.


EMBARGO NA PŘÍJEM ZÁSILEK DO BĚLEHRADU

S ohledem na absolutní nedostatek prostoru na linkách ČSA OK 834 a OK 830 do Bělehradu byly ČSA nuceny vyhlásit embargo na příjem zásilek do Bělehradu. Embargo platí do 20.8.2000 s tím, že se vážně uvažuje o jeho prodloužení.


ŠKOLENÍ PRO ZÁKAZNÍKY

Ve dnech 3. a 10. července 2000 uspořádalo ČSA Cargo školení pracovníků vybraných zbožových agentur na tarifování a vyplňování AWB. Obou polodenních školení se zúčastnilo 18 pracovníků agentur. Věříme, že tato akce přispěje ke snížení chybovosti při vyplňování leteckých nákladních listů. 


PERSONÁLNÍ ZMĚNY V ČSA CARGO

Ke dni 1.7. nastoupil do funkce vedoucího Profit centra Pavel Janda, který nahradil dosavadního vedoucího Jiřího Šebka. Ode dne 1.9. dojde ke změně také na místě vedoucího oddělení Marketingu, kde Jindřicha Bakulu nahradí Jindřich Hudeček.
 

PRODLOUŽENÍ POKLADNÍCH HODIN

S ohledem na rostoucí počet zákazníků, kteří vyzvedávají své dovozní zásilky v pozdních odpoledních hodinách, bude pokladna ČSA Cargo od 1.7. 2000 otevřena ve všedních dnech až do 21.00 hodin.

 

INSTALACE ZÁKAZNICKÝCH PŘIHRÁDEK

Pro zrychlení styku ČSA s hlavními partnery (speditéry) při odbavování dovozních zásilek budou pro 45 firem zřízeny skříňky, do kterých budou ukládány dovozní dokumenty. Tyto dokumenty bude možné si samoobslužně vyzvednout po celou provozní dobu ČSA Cargo.


PERSONÁLNÍ ZMÉNA V ODDĚLENÍ VÝVOZU

Ke dni 15.6. 2000 nastoupil do funkce Vedoucího vývozu dlouholetý zaměstnanec ČSA p. Vladimír Kindl, který tak nahradil dosavadního vedoucího ing. Marka Pechara.


ŠKOLENÍ NA TARIFOVÁNÍ AWB PRO SMLUVNÍ AGENTURY

Vzhledem k velkému nárůstu chyb při tarifování nákladních listů ze strany agentur vystavujících nákladní listy ČSA, proběhne ve dnech 3. a 10. července bezplatné školení zaměřené na správné tarifování AWB. Agentury, kterých se tato problematika týká, budou na akci pozvány zvláštním dopisem.

ZMĚNA NÁZVU PRODEJNÍ AGENUTRY ČSA CARGO V USA

Zákazníky ČSA Cargo, kteří spolupracují s našim exkluzivním prodejním agentem pro teritorium USA, bychom chtěli upozornit na změnu názvu této agentury. Původní název ISC-EDV Systems byl změněn na Airmark International Corp. Kontakty na tuto společnost zůstaly nezměněny a jsou následující:

Airmark International Corp.
167-43 Porter Road, Jamaica, New York 11 434
telefon: 001 718-553-6768
fax: 001 718-553-6705
email:
iscedv@aol.com

 
Mapa stránek  |  Privacy Policy  |  České aerolinie Cargo - FAQ  |  Kontakty  |  Přepravní podmínky
Copyright © 1998-2017 Czech Airlines, a. s.