České aerolinie Cargo

Privacy Policy

 

„Zásady ochrany soukromí“

České aerolinie, a. s. vždy respektují Vaše soukromí.
Poslední aktualizace: 5. ledna 2004

České aerolinie, a. s. (dále jen ČSA) uznávají důležitost ochrany Vašich osobních informací.
Tyto „Zásady ochrany soukromí“ Vám odpoví na dotazy jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Rovněž jsme zahrnuli informace, jak předcházet tomu, aby vaše informace byly shromažďovány nebo sdíleny. ČSA si vyhrazují právo tyto zásady kdykoliv upravit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Pokud Zásady upravíme nebo aktualizujeme, zveřejníme je zde a jakékoliv úpravy se budou vztahovat na všechny informace shromážděné ČSA, včetně informací již shromážděných.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k Zásadám ochrany soukromí, kontaktujte ČSA prostřednictvím kontaktního formuláře na Internetových stránkách www.csa.cz nebo pozemní poštou na adrese České aerolinie, a.s., Letiště Ruzyně, 160 08  Praha 6 – Ruzyně.

Jaké informace shromažďujete a jak je využíváte?

Shromažďujeme informace o Vašich návštěvách. Jsou to informace o poskytovateli služby, typu prohlížeče, operačním systému, našich navštívených stránkách a datech a časech přístupu, abychom optimalizovali Vaše zkušenosti a zkvalitnili Váš čas strávený s ČSA on-line. Také sledujeme, z jakého místa na webu jste přišli.

Můžeme si ponechat Vaše jméno, a eventuálně další osobní informace, jako je poštovní adresa, e-mailová adresa nebo číslo kreditní karty, pokud nám tyto informace poskytnete. Můžeme Vás požádat o dobrovolné poskytnutí informací o Vašich osobních nebo profesních zájmech, demografii, zkušenostech s našimi produkty a Vaše preference způsobu kontaktování. Tyto informace mohou být kombinovány s informacemi o Vás, které jsme shromáždili od členů aliance SkyTeam. Využíváme tyto informace k přípravě nabídek přizpůsobených Vašim zájmům. Například, můžete obdržet speciální nabídku do vašich oblíbených destinací nebo můžete být požádáni účastnit se průzkumu.

S kým sdílíte moje osobní informace?

Neprodáme Vaše jméno nebo soukromé informace třetím stranám, a nezamýšlíme to ani v budoucnu. Pravidelně sdílíme informace se členskými leteckými společnostmi aliance SkyTeam a jejich dceřinnými společnostmi. ČSA Vám rovněž mohou zaslat propagační nabídky v součinnosti s marketingovými partnery. V případě požadavku na zpracování statistických informací externím subjektem, mohou být předmětná data výzkumu poskytnuta třetím stranám. Tyto třetí strany jsou smluvně vázány k mlčenlivosti a prodej osobních informací je těmto subjektům zapovězen pod přísnými sankcemi. Se třetími stranami můžeme sdílet anonymní, neosobní, celkové informace o všech našich uživatelích.

Jak ČSA používají cookies a obdobné technologie?

ČSA používají cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie umožňují ČSA poskytnout Vám informace přizpůsobené Vašim potřebám a jejich efektivní administraci.
Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve Vašem prohlížeči zakázat. V nápovědě ve Vašem prohlížeči najdete o této technologii obecné informace, stejně tak i návod, jak cookies zakázat.
Jak ČSA zachovává platné zákony omezující marketing dětem, tj. Zákon o ochraně dětí on-line?
Pokud ve Spojených státech dítě mladší 13 let poskytlo ČSA osobní informace bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka, rodič nebo opatrovník nám mohou zaslat e-mail a my informace odstraníme a vyřadíme dítě ze všech reklamních kontaktů. Podobná opatření přijímají ČSA v dalších zemích, aby dodržely stejné místní nebo národní zákony.

Jak mám sdělit ČSA, že nechci být kontaktován za účelem propagace?

Kontaktujeme Vás s propagačními nabídkami ČSA pouze pokud projevíte přání je dostávat. Třetí strana může jednat jménem ČSA a provádět propagaci pro ČSA nebo pomáhat ČSA v řízení marketingové databáze. Pokud jste vyjádřili přání dostávat propagační nabídky od ČSA, můžete zvolit formu e-mailu, telefonu nebo pošty kontaktováním ČSA prostřednictvím kontaktního formuláře nebo zasláním Vašeho požadavku písemnou formou na adresu České aerolinie, a.s., Letiště Ruzyně, 160 08  Praha 6 – Ruzyně. Pokud máte dotazy ohledně vyřazení Vašeho jména z databáze odběratelů, můžete kontaktovat ČSA prostřednictvím kontaktního formuláře. Aplikace změn trvá nejdéle dva pracovní dny.

Jak mohu aktualizovat osobní informace, jako např. svou adresu?

Žádáme Vás o udržování aktuálnosti Vašich informací, abyste získali maximální výhody z Internetových stránek ČSA. Změny proveďte prostřednictvím Vašeho členského účtu na http//:www.okplus.cz nebo nám je zašlete na ČSA – OK Plus, V Celnici 5, 110 00  Praha 1.

Zodpovídají ČSA za odkazy umístěné na svých stránkách www.csa.cz?

Tyto internetové stránky obsahují odkazy na jiné stránky. Uvědomte si prosím, že neodpovídáme za obsah nebo praktiky ochrany dat na těchto stránkách. Doporučujeme Vám přečíst si prohlášení týkající se ochrany dat u každé stránky, která od vás shromažďuje data. Zásady ochrany dat ČSA se vztahují výhradně na informace shromažďované ČSA.

Jak jsou moje informace chráněny?

ČSA používají odpovídající fyzické, elektronické a řídící záruky k ochraně informací, které jste nám poskytli.

 
Mapa stránek  |  Privacy Policy  |  České aerolinie Cargo - FAQ  |  Kontakty  |  Přepravní podmínky
Copyright © 1998-2017 Czech Airlines, a. s.