České aerolinie Cargo

Produkty

 

Equation - Snadno a rychle

Equation [ekuejšn] je produkt určený pro včasnou přepravu zásilek s garancí naložení na první možnou linku a maximálně zkráceného času odbavení v místě odeslání i na letišti určení. Jedná se o optimální řešení pro Vaše urgentní a významné zásilky. Bližší informace naleznete zde.

 

Dimension - Jednoduchost a spolehlivost

Dimension [dimenšn] je standardním produktem Českých aerolinií Cargo. Jedná se o spolehlivou a včasnou přepravu konsolidací na bázi letiště - letiště. Standardní doba odbavení zboží („general cargo“) a kapacita omezená pouze možnostmi letadel jsou hlavní předností tohoto produktu.

 

Cohesion - Synergie a dodání zboží v pravý okamžik

Cohesion [kohižn] je na míru šité řešení pro pravidelné zásilky vytvořené tripartitní smlouvou mezi Českými aeroliniemi Cargo, odesilatelem a spediční firmou. Cohesion je produkt cíleně zaměřený na spokojeného odesilatele, který pracuje na základě metody just-in-time s pravidelnými zásilkami jako elektronika, léčiva, zásilky pro automobilový průmysl apod.

 

Variation - Odbornost a specializace

Variation [variejšn] je zastřešující název pro druhy zboží vyžadující speciální péči při přepravě, odbavení či skladování. Jedná se o cenné zboží, živá zvířata, zkazitelné zboží, umělecké předměty, lidské ostatky či zboží nadměrných velikostí. Výhoda pro zákazníka spočívá v několikaletých zkušenostech Českých aerolinií Cargo s tímto produktem. Know-how, přidružené služby a adekvátní vybavení jsou dalšími zárukami spokojenosti zákazníků s produkty Variation. 

 • Jednorázová opatření a specializovaná logistika odesílání uměleckých děl v optimálních konzervačních a bezpečnostních podmínkách.
 • Šetrné zacházení během pozemní přepravy na všech letištích.
 • Každá zásilka je přepravována dle specifických pokynů, zcela transparentně a při optimální bezpečnosti.


 

 • Poskytuje technologické a logistické prostředky k transportu zboží nadměrných rozměrů, hmotnosti, nebo atypického zboží.
 • Experti garantují profesionální odbavení, tj. paletizaci, vázání, nakládku a vykládku zboží. 

 • Produkt navržený speciálně pro účely přepravy nebezpečného zboží.
 • Zcela v souladu s přepisy a pokyny organizací IATA a ICAO.
 • České aerolinie Cargo má bohaté zkušenosti s přepravou a odbavováním nebezpečného zboží.


 

 • Bezpečná přeprava zkazitelného zboží citlivého na teplotu.
 • Vysoká priorita při manipulaci na odbavovací ploše.


 

 • Prioritní nakládka zkazitelného zboží.
 • Vhodné skladování umožňuje České aerolinie Cargo garantovat čerstvost přepravovaných produktů a šetrné zacházení se zásilkami křehkého zboží.
 • Zkazitelné zboží je chráněno před nepříznivými povětrnostními podmínkami jako je přímé slunce, sníh, déšť, atd.


 

 • Zaručuje komfortní přepravu živých zvířat za optimálních bezpečnostních a hygienických podmínek.
 • Nejvyšší priorita při rezervaci.
 • České aerolinie Cargo dodržuje IATA předpisy pro přepravu živých zvířat po celé trase.


 

 • Určeno pro přepravu cenných zásilek dle definice  IATA.
 • Zboží je skladováno v trezoru až do doby převozu k odletu.


 

 • Střežené sklady posilují nadstandardní úrovně zabezpečení zboží vysoce technologické nebo strategické či komerční hodnoty.
 • Skladování za stálého dohledu.


 

 • Letecká přeprava všech typů dopravních prostředků, včetně automobilů, motocyklů, atd. za použití speciálního vybavení.
 • Odborníci České aerolinie Cargo kontrolují před leteckou přepravou u všech dopravních prostředků možnost jejich naložení.


 

 • Produkt navržený speciálně pro farmaceutické, biotechnologické a medicínské zboží, které musí být uchováváno při teplotě mezi 2°C až 8°C.
 • Vyžaduje rezervaci na celou trasu přepravy.


 

 • Ideální řešení pro farmaceutické, biotechnologické a medicínské zboží vyžadující ochranu před extrémními teplotami a klimatickými podmínkami a musí být uchováváno při pokojové teplotě.
 • Vyžaduje rezervaci na celou trasu přepravy.
 
Mapa stránek  |  Privacy Policy  |  České aerolinie Cargo - FAQ  |  Kontakty  |  Přepravní podmínky
Copyright © 1998-2017 Czech Airlines, a. s.