České aerolinie Cargo

Import

 

O doručení Vaší zásilky do celního skladu budete informováni naším handlingovým partnerem, společností Skyport a.s. Společně s avízem obdržíte kopii leteckého nákladního listu a faktury za doručené zboží. Na avízu je rovněž uvedena částka k úhradě za přepravné, pokud nebylo zaplaceno předem, a za manipulační poplatky ke dni vystavení avíza.

Znáte-li číslo leteckého nákladního listu předem, on-line informace o stavu Vaší zásilky získáte zde.

Postup při vyzvednutí zásilky

Po předložení všech potřebných dokladů v zákaznickém centru společnosti Skyport obdržíte originál leteckého nákladního listu, případně další dokumenty (fytopatologické či veterinární potvrzení o nezávadnosti zboží apod.).

Doklady potřebné k vyzvednutí zásilky:

  • průkaz totožnosti, případně zplnomocnění k odebrání zboží a zmocnění k celnímu řízení pro celní úřad
  • číslo leteckého nákladního listu nebo avízo o příchodu zásilky
Firmy a spediční společnosti dále předkládají:
  • doklad o přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ)
  • výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, příp. Importní licenci

Celní odbavení

Každá zásilka ze třetích zemí musí být před vydáním ze skladu společnosti Skyport propuštěna celním úřadem do příslušného režimu (volný oběh, tranzit na vnitrostátní celnici atd.). Uvolnění zásilky Vám potvrdí celní úřad razítkem na originále leteckého nákladního listu.

Celní úřad sídlí v administrativní budově Airport Business Centre naproti terminálu nového letiště Praha-Ruzyně.

Doklady potřebné k celnímu odbavení:

  • originál leteckého nákladního listu
  • Jednotný správní doklad nebo Tranzitní deklarace
  • faktura za zboží
  • příp. další doprovodné dokumenty potvrzující původ, povahu či zdravotní nezávadnost dováženého zboží

O propuštění zboží do příslušného režimu rozhoduje celní úřad. Formuláře Tranzitní deklarace či Jednotného správního dokladu můžete vyplnit osobně nebo využít služeb spedičních společností. Bližší informace o celním odbavení získáte od pracovníků celnice.

Skladné, Manipulace, Výdej

Po celním odbavení zaplatíte v pokladně v přízemí administrativní budovy společnosti Skyport stanovenou částku za manipulaci, případně za přepravné a skladné. Poté můžete za asistence pracovníka celního skladu převzít Vaši zásilku.

Zásilky jsou společností Skyport vydávány v provozní době oddělení Dovoz.

Reklamace zásilek

Pokud při vyzvednutí Vaší zásilky zjistíte poškození obalu či obsahu zásilky, informujete ihned pracovníky dovozního oddělení společnosti Skyport, kteří společně s Vámi zjistí rozsah poškození a sepíší zápis o škodě. Originál tohoto zápisu obdrží vždy zákazník.  Váš případný nárok na náhradu škody je následně nutné uplatnit písemně na adrese: České aerolinie Cargo, Reklamace, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6. Bližší informace získáte na telefonním čísle  +420 220 113 343, e-mail: ivana.plevova@csa.cz

 
Mapa stránek  |  Privacy Policy  |  České aerolinie Cargo - FAQ  |  Kontakty  |  Přepravní podmínky
Copyright © 1998-2017 Czech Airlines, a. s.