České aerolinie Cargo

Zavazadlo jako cargo zásilka

 

České aerolinie Cargo Vám nabízí možnost přepravy neomezeného počtu Vašich zavazadel o libovolné váze a nadlimitních rozměrech za cenově výhodných podmínek.

Využijte našich služeb letecké nákladní přepravy a nechte si bezpečně přepravit Vaše zavazadla jako cargo (tj. jako zásilku mezi cargo terminály Vaší výchozí a cílové destinace nebo jiné destinace dle vlastních požadavků) za následujících podmínek: 

V případě, že Vaší výchozí destinací je Praha:

S několikadenním předstihem před plánovaným datem odletu kontaktujte prosím našeho libovolného smluvního agenta. Pracovníci příslušné spediční společnosti Vám poskytnou kompletní servis při zajištění odbavení Vaší zásilky, včetně vystavení potřebné dokumentace, zarezervování prostoru pro přepravu, poskytnutí ceny a případných odborných rad. Je-li Vaší cílovou destinací země mimo Evropskou unii, sdělí Vám rovněž instrukce týkající se vyřízení celních formalit, případně je za Vás po dohodě vyřídí.

Nejpozději v den odletu, několik hodin před plánovaným odletem linky (dle dohody se spediční společností), předáte Vaši zásilku spediční společnosti, která ji následně připraví k odbavení.  Po příletu do cílové destinace budou Vaše zavazadla odvezena do cargo skladu místního handlingového agenta a připravena k vyzvednutí. O čase a místě dodání Vašich zavazadel Vás bude rovněž informovat příslušná spediční společnost.

V případě zahraniční výchozí destinace:

Kontaktujte prosím s předstihem našeho místního obchodního zástupce.

 

  • Vaše zavazadla nesmí obsahovat jakékoliv nebezpečné zboží podle klasifikace platných předpisů. Jedná se zejména o: výbušniny (střelivo, zábavní pyrotechniku, rozbušky, záchranné lavinové batohy, světlice, dýmovnice a nouzové signály, airbagy); stlačené a zkapalněné plyny (tlakové lahve, plynové vařiče na kempování, aerosoly, záchranné vesty, sifonové bombičky, zkapalněný dusík); hořlavé kapaliny a pevné látky (zápalky, zapalovače, dřevěné uhlí, paliva, pevný líh, alkohol o koncentraci nad 24% objemu, barvy, laky, lepidla, rozpouštědla, leštící prostředky); okysličovadla a žíraviny (bělidla, hnojiva, autobaterie, baterie a palivové články, rtuť obsaženou v barometrech a teploměrech); toxické látky (pesticidy, insekticidy); infekční látky (diagnostické vzorky, zdravotnický odpad); radioaktivní materiál; suchý led; magnety; přístroje a motory; předměty produkující teplo (pájky, pochodně a lampy pro potápěče), přístroje napájené lithium nebo lithium-ionovými články (notebooky, videokamery, mobilní telefony).
  • Zavazadla nesmí obsahovat jakékoliv silně zapáchající látky a předměty.
  • Zavazadla musí být zabezpečená proti otevření a ve stavu způsobilém přepravě a bez poškození.
  • Zadáním čísla Vašeho AWB (tj. leteckého nákladního listu), které obdržíte od spediční společnosti, budete mít možnost prostřednictvím naší webové aplikace sledovat pohyb Vašich zavazadel do cílové destinace
     


 

 
 
Mapa stránek  |  Privacy Policy  |  České aerolinie Cargo - FAQ  |  Kontakty  |  Přepravní podmínky
Copyright © 1998-2015 Czech Airlines, a. s.