Odbavení po internetu (Internet Check-in)

Co potřebujete vědět o odbavení pomocí internetu

Na této stránce naleznete základní informace o internetovém odbavení

Kdy mohu pro svůj let Českými aeroliniemi využít internetové odbavení?

Po internetu se můžete na váš let odbavit v případě, že jste zakoupili elektronickou letenku na lety Českých aerolinií.

Internetové odbavení je k dispozici nejdříve 24 hodin a nejpozději 35 minut před plánovaným odletem vaší linky.

Službu Internet Check-in využijete při odletu z následujících destinací:

a to do všech destinací, kam létají České aerolinie nebo naši code-sharoví partneři (lety s kódem OK).

Výjimku tvoří Španělsko, kde jsou vyžadovány rozšířené informace o cestujícím (tzv. APIS data). Do formuláře, který se automaticky otevře před dokončením kroku č. 1, musíte zadat následující údaje:

Obr. Vložení dat

V případě, že se vám odbavení po internetu nezdaří, využijte klasického odbavení u přepážky na letišti nebo se spojte s pracovníky našeho kontaktního centra na telefonu +420 239 007 570.

Na náš let jsme se odbavili po internetu. Jak dlouho před odletem máme být na letišti?

Elektronická letenka (e-ticket)

Co je e-ticket?
E-ticket je zkratka pro elektronickou letenku. Je to digitální letenka, která je uložena v našem rezervačním systému. Tato letenka je vystavena a potvrzena elektronicky a má stejnou platnost jako klasická tištěná letenka.

K čemu slouží číslo elektronické letenky (e-ticket number)?
Toto číslo zadáváte při vstupu do služby Internet check-in. E-ticket number je specifické číslo, uvedené na potvrzení vaší elektronické letenky. Ve většině případů obsahuje 13 čísel. V případě, že obsahuje 14 čísel, použijte pouze prvních 13. 

Kde najdu číslo elektronické letenky (e-ticket number)?
Číslo je uvedeno na potvrzení vaší elektronické letenky. Ve většině případů obsahuje 13 číslic. V případě, že obsahuje 14 číslic, použijte pouze prvních 13. Jestliže jste si rezervovali nebo nechali vystavit vaši letenku přes cestovní agenturu a číslo elektronické letenky jste neobdrželi, požádejte prodejce letenky o jeho zaslání, případně o zaslání čísla rezervace (booking code).

Co je to rezervační kód (booking code)?
Rezervační kód (booking code) obdržíte během rezervace vaší letenky. Obsahuje 6 znaků (čísel a/nebo písmen). Tento kód naleznete na potvrzení vaší rezervace. V anglickém jazyce se pro rezervační kód používá také název confirmation code nebo reservation number.

Co je to číslo letu (flight number)?
Číslo rezervovaného letu podle letového řádu. Toto číslo je vytištěno na vaší elektronické letence nebo potvrzení rezervace. Číslo obsahuje dvě písmena a čtyři čísla (například OK3778).

V jakých případech nelze internetové odbavení použít? Službu Internet Check-in nebudete moci využít, pokud:

V uvedených situacích využijte klasické odbavení na letišti.

Jak odbavit zavazadla?

Kde mohu na letišti zanechat svá zavazadla?

Mám pouze příruční zavazdlo. Týká se mě odbavení?
Jestliže cestujete pouze s příručními zavazadly a máte přes Internet Check-in vystavenu palubní vstupenku, můžete projít přímo k odletové přepážce (GATE). U vstupu do letadle buďte v čase vyznačeném na vaší palubní vstupence (Boarding Time).

Krok č. 1 - vaše údaje

Při používání internetového odbavení je nezbytné správně zadat veškeré údaje. V následujícím textu se seznámíte s nejdůležitějšími postupy a pojmy potřebnými pro službu Internet Check-in.

   

Důležité informace a údaje

Co znamená kód letové třídy (class code)?
Letecké společnosti používají různé kódy pro označení letových tříd. V Českých aeroliniích se používají následující označení:

Mohu internetové odbavení použít i pro zpáteční let?
Jestliže vaše rezervace zahrnuje zpáteční let v den odletu vašeho prvního letu nebo v den následující, můžete se odbavit i na zpáteční let. Avšak pouze v případě, že se po internetu odbavujete maximálně 24 hodin před odletem vašeho zpátečního letu.

Příklad: Let Praha (PRG) – London Heathrow (LHR) – Praha (PRG) uskutečněný v jeden den, odlet prvního letu OK650 v 12.35, návrat letem OK649 v 21.15 (+1), je možné se odbavit již večer (od 22.15 středoevropského času) předchozího dne.

Mohu také odbavit kolegu nebo kamaráda, který cestuje se mnou?
V případě, že máte s další osobou cestující s vámi shodnou rezervaci nebo znáte rezervační kód vašeho spolucestujícího, můžete přes internet odbavit i jeho.

Co je číslo ve  Frequent Flyer programu (Frequent Flyer number)?
Číslo ve Frequent Flyer programu je vaše členské číslo ve věrnostním programu příslušné letecké společnosti (v Českých aeroliniích se jedná o program OK Plus). Zadání členského čísla slouží k načtení mil za uskutečněný let na váš účet. Požadavek na načtení mil za váš let můžete uplatnit také dodatečně. 

Kde najdu své členské číslo v programu Frequent Flyer (Frequent Flyer number)?
Vaše číslo si můžete ověřit na výpisu z účtu vašeho věrnostního programu. V případě nejasností kontaktujte přímo leteckou společnost, jejíž věrnostní program využíváte.

Pro koho je dostupná asistenční služba?
České aerolinie nabízejí speciální zázemí a asistenční službu pro osoby se sníženou pohyblivostí. Služba slouží pro zajištění bezpečné a příjemné cesty.

Proč je nutné potvrdit, že „všichni uvedení spolucestující vlastní platný pas a potřebná víza pro zemi příletu“?
Právní předpisy vyžadují, aby každá odlétající osoba vlastnila pas a potřebná víza pro cílovou destinaci svého letu. Proto když odbavujete přes internet i vaše spolucestující, je třeba, abyste tuto skutečnost potvrdili i za ně.

Krok č. 2 – Vyberte si místo, které vám nejvíc vyhovuje

Ve druhém kroku internetového odbavení si můžete vybrat sedadlo pro sebe i vaše spolucestující.

Jak na to?
Služba Internet Check-in zahrnuje možnost změnit výběr vašich sedadel. Stačí kliknout na tlačítko „Změnit“ a zvolit stránku „Vyberte preferované sedadlo“. Volná místa jsou zobrazena na sedadlové mapě. Do okamžiku definitivního potvrzení vašeho výběru můžete volbu sedadel libovolně měnit.

 

Mohu své sedadlo změnit poté, co jsem potvrdil jeho výběr?
Pokud se ještě nacházíte na stránce s rozmístěním sedadel, můžete váš výběr libovolně měnit. Pokud jste však vaši volbu již potvrdili, změnit ji nelze.

Nemohu nalézt volné sedadlo. Co mám udělat?
Dostupnost sedadel se mění podle typu letadla, destinace, data letu a dopravce. V ojedinělých případech může z provozních důvodů dojít k omezení služby Internet Check-in. Potom se dostupná sedadla na internetu nezobrazí. V tom případě vás prosíme o využití klasického odbavení na letišti.

Krok č. 3 Vytiskněte si vaši palubní vstupenku (boarding pass)

Ve třetím kroku si již můžete vytisknout vaše cestovní dokumenty. Forma dokumentů nabízených k tisku závisí na vybavení letiště, z něhož odlétáte.

Po kliknutí na tlačítko tisk se vytisknou doklady potřebné k vaší cestě.

Důležité informace a údaje

Jaký typ dokumentů si mohu vytisknout?
V závislosti na vybavení letiště můžete tisknout následující dokumenty.

Kdy palubní vstupenku (boarding pass) není možné vytisknout?
Služba Internet Check-in je dostupná na vybraných odletových letištích a pro většinu jejich destinací. Vzhledem k bezpečnostním, imigračním nebo letištním omezením, nemají některá letiště požadované vybavení. V těchto případech můžete požádat  o vytištění vašeho  potvrzení a palubní vstupenky přímo na přepážce Drop-off.

Mám problémy s tiskem své palubní vstupenky (boarding pass). Co mám udělat?
Když ukončíte krok č. 3, vaše odbavení je dokončeno (je v systému). V případě, kdy se vám nepodaří vytisknout vaši palubní vstupenku, můžete požádat  o vytištění přímo na přepážce Drop-off.

Mohu vytisknout palubní vstupenku i pro spolucestujícího?
Pokud cestujete se spolucestujícím, který je odbaven pomocí služby Internet Check-in, můžete vytisknout cestovní dokumenty i jemu.